Og ingen av dem brukte beskyttelsesbriller!

Haukeland universitetssjukehus samler inn data for hele landet og kan i år opplyse om at 10 personer fikk øyeskader på grunn av fyrverkeri årsskiftet 21/22. Av de 10 blir 4 karakterisert som alvorlig, 6 som moderate. Med alvorlig øyeskade menes en skade som ventes å gi betydelig synsreduksjon, mens en moderat alvorlig øyeskade regnes som en kraftig akutt skade, men der det ikke ventes betydelig synsreduksjon. Lette øyeskader behandles ved legevakt og er ikke oppgitt. Legevakten i Porsgrunn og i Bamble kan heldigvis melde om en nyttårsaften uten fyrverkerirelaterte skader i år.

De fire siste årene har 51 personer havnet på sykehus med øyeskader i forbindelse med fyrverkeri på nyttårsaften, og kun tre av disse har benyttet beskyttelsesbriller. Vi kan uten forbehold fastslå at mange av disse øyeskadene kunne vært unngått dersom beskyttelsesbriller hadde blitt benyttet.

På bildene under har Per-Åge Eriksen, TA, dokumentert årets storslagne fyrverkerishow fra Breviksbrua i regi av pyrotekniker Olav Hanto.

Bilde av årets fyrverkeri på Breviksbrua. Foto; Per-Åge Eriksen, TA
Bilde av årets fyrverkeri på Breviksbrua. Foto; Per-Åge Eriksen, TA
Bilde av årets fyrverkeri på Breviksbrua. Foto; Per-Åge Eriksen, TA