Brannvesenet fraråder ferdsel på isen nå!

Brannvesenet fraråder ferdsel på isen nå!

Gjelder fra fredag 19. mars til fredag 26. mars: I lavlandet nær kysten på Sør- og Vestlandet har mye is blitt omdannet til våris, og mange steder har isen smeltet helt. På Østlandet har vi mange steder fått snø på isen som tidligere har vært utsatt for vårisdannelse,...
Tilrettelegging for innsatsmannskaper

Tilrettelegging for innsatsmannskaper

Det er viktig at forholdene i og rundt et byggverk er tilrettelagt for rask og effektiv slokke- og redningsinnsats. Grenland brann og redning har utarbeidet en veiledningen som beskriver hvordan bygg skal prosjekteres og vedlikeholdes for å oppfylle de krav og...
IUA Telemark

IUA Telemark

Kommuner har beredskaps- og aksjonsplikt ovenfor mindre tilfeller av akutt forurensning der forurenser selv ikke er i stand til å aksjonere eller der forurenser er ukjent. Det har på nasjonalt nivå blitt inngått samarbeid på tvers av kommunegrensene for å håndtere...
Beredskapsavdelingen

Beredskapsavdelingen

Grenland brann og redning ivaretar en stor del av beredskapen i kommunene Bamble, Drangedal og Porsgrunn, sammen med andre nødetater og beredskapsorganisasjoner. I dette området bor det omtrent 54 000 innbyggere, som kan forvente å få hjelp døgnet rundt. Vi har 6...

Ansatte

Under finner du kontaktinformasjon til ansatte i Grenland brann og redning. Har du generelle spørsmål, eller er du usikker på hvem du kan ta kontakt med, så kan du sende en e-post til post@gbr.no. Melding om veistengninger kan du også sende hit. Administrasjon Brann...