Et felles brannvesen for hele Grenland!

Et felles brannvesen for hele Grenland!

Bystyrene i Skien og Porsgrunn kommuner har i dag gjort endelig vedtak om inntreden av Skien brann- og feievesen i Grenland brann og redning IKS (GBR). Det har vært gjennomført en omfattende utredning som blant annet peker på faglige synergier og mer samordnet...
Enkel huskeregel – ingen åpne flammer!

Enkel huskeregel – ingen åpne flammer!

Grenland Brann og Redning har gått ut med mange advarsler den siste uken vedrørende skogbrannfare, men vi ser av de mange hendelsene vi har rykket ut til denne helgen at vi igjen må få presisère viktigheten av å respektere bålforbudet. Huskeregel til dere som vurderer...