Søknad om oppskyting av fyrverkeri

Søknad om oppskyting av fyrverkeri

All oppskyting av fyrverkeri, med unntak av på nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00, er søknadspliktig til brannvesenet. Det må i tillegg sendes en egen separat søknad til politiet.Søknad om saluttering sendes kun til politiet, med unntak av hvis det brukes...
Øyeskader i forbindelse med fyrverkeri

Øyeskader i forbindelse med fyrverkeri

Inngangen til 2023 ble også i år feiret med fyrverkeri, til glede for mange. Men også i år ble årsskiftet skjebnesvangert for noen. Totalt ble ti personer sendt til sykehus med øyeskader i forbindelse med bruk av fyrverkeri. Tre av disse karakteriseres som alvorlige,...
Grenland brann og redning IKS anno 2023

Grenland brann og redning IKS anno 2023

Grenland brann og redning IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar Grenlandskommunens plikter i forhold til forebygging og bekjempelse av branner og andre akutte ulykker. Fra 1/1-2023 dekker selskapet kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien og...
Brannsjefen har ordet:

Brannsjefen har ordet:

På jobb for et tryggere nærmiljø! Disse seks ordene er visjonen til Grenland brann og redning. Befolkningen er generelt mer bekymret i en litt mer usikker hverdag. Vi har en pågående pandemi, det er krig i Ukraina og våre naboland melder seg nå inn i Nato-alliansen....
Varabrannsjef Jørn Urberg Tveten takker for seg

Varabrannsjef Jørn Urberg Tveten takker for seg

Jørn hadde sin siste arbeidsdag i Grenland brann og redning IKS onsdag 21/12 og er formelt pensjonist fra nyttår. Han har totalt jobbet i brannvesenet i 33 år, hovedsakelig i Bamble kommune. Når Bamble kommune ble med i brannsamarbeidet i Grenland gikk han fra...