Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet?


Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? 

En av våre viktigste oppgaver er å forebygge brann, og du kan hjelpe oss! branntips.no gjør det enkelt å melde fra om bekymringsfulle forhold. Du må legge inn noen opplysninger om deg selv, men vi behandler alle henvendelser anonymt.


Trykk her for å melde fra!