Du har kanskje hørt om mennesker som skades eller dør av kullosforgiftning? Mandag 8. august omkom en kvinne og en mann ble kritisk skadet av det som trolig er kullosforgiftning på en hytte i Hovin.

Bildet er hentet fra ta.no.

Men hva er egentlig kullosforgiftning og hvordan oppstår det?

I enhver forbrenning utvikles det uforbrente gasser. En av disse er karbonmonoksid (CO), ofte kalt kullos. Kullos omtales gjerne som den usynlige faren fordi den er usynlig, luktfri og vanskelig å oppdage. Utsettes du for kullos blir du gradvis trettere og mer sliten, ofte uten at du oppdager det selv. Til slutt mister du bevisstheten.

Årsaker til kullosforgiftning

Hvis rommet du befinner deg i er lite eller har dårlig ventilasjon, skal det lite kullos til før det kan gå galt. I en brann utvikles det alltid kullos, og spesielt hvis tilgangen til oksygen er redusert. I et bål utendørs er det god tilgang til oksygen, men innendørs i rom med dårlig ventilasjon bruker brannen opp oksygenet i rommet og utvikler kullos (CO) istedenfor CO2. Gasskjøleskap, gasskomfyrer, gassvarmeovner, gassvannvarmere og til og med små primuser forbrenner kontinuerlig gass og oksygen, og dersom tilgangen til oksygen er for dårlig utvikles det altså kullos.

Det finnes også eksempler på kullosforgiftning i rom med aggregater som står og går. Det samme gjelder vedovner som lekker.

Hvordan kan vi unngå kullosforgiftning?

De fleste som omkommer i brann dør av kullosforgiftning, og gjerne i kombinasjon med lite oksygen i lufta de puster inn. Det betyr at du ved å forebygge brann reduserer risikoen for kullosforgiftning.
Dersom du bruker gassapparater innendørs er det svært viktig at du sørger for god lufting i rommet, og at du påser at apparatene brukes og vedlikeholdes riktig. Gassapparater uten eget avtrekk skal aldri brukes over lang tid og ALDRI når du sover. Det gjelder også for aggregater.

På forsiden er det bilde av en hytte, og det er ikke uten grunn. På hytter uten innlagt strøm er vedfyring, bruk av gassapparater og aggregater viktig energikilder. På bildet ser du også et flott nordlys. Nordlyset kalles ofte Aurora Borealis, oppkalt etter morgengryets gudinne, Aurora, og Borealis som rett og slett betyr nordlig eller fra nord.