Flytt en dunk – unngå brann

Flytt en dunk – unngå brann

Mange bygningsbranner starter med at det tar fyr i avfall eller annet brennbart materiale på utsiden av bygningen.. Flere av disse brannene kunne vært unngått ved å holde det ryddig rundt bygningsfasaden og påse at avfall og avfallsbeholdere oppbevares i god avstand...
Trygge rømningsforhold i butikker

Trygge rømningsforhold i butikker

Nå under julestria fylles butikker til bristepunktet med julekos, gaver og andre sesongprodukter. Samtidig øker personbelastningen i butikker nå før jul og i de første ukene på nyåret. Grenland brann og redning reiser derfor rundt til butikker og kjøpesenter og...
Brannvesenets julekalender

Brannvesenets julekalender

Grenland brann og redning er selvfølgelig med i den nasjonale kampanjen «Brannvesenets julekalender». Kampanjen består av brannvernopplæring og utdeling av adventskalendere med nyttig informasjon, morsomme filmer og flotte premier. Vi tilbyr opplegget for...
Evakueringsøvelse og brannvernopplæring i ungdomsskolen

Evakueringsøvelse og brannvernopplæring i ungdomsskolen

I uke 42 og 43 tilbyr Grenland brann og redning brannvernopplæring for alle elever i 9. trinn i Bamble, Drangedal og Porsgrunn. Samtidig med opplæringen gjennomføres det evakueringsøvelse ved de aktuelle skolene. Dette er et ledd i vår satsing mot barn og unge, og vi...
Bjørnis besøker barnehager

Bjørnis besøker barnehager

I høst har Bjørnis besøkt alle barnehagene i Porsgrunn, Bamble og Drangedal. Med seg hadde han to kolleger og en ekte brannnbil. I løpet av uke 39 og 40 besøkte han 39 barnehager for å danse og gi barna noen gode råd om brannvern og brannsikkerhet hjemme. VI tror at...
Trygg hyttekos – sommeren 2021

Trygg hyttekos – sommeren 2021

Mange mennesker er flinke til å passe på brannsikkerheten hjemme, men glemmer ofte at det er like viktig på hytta. «Trygg hyttekos» er en kampanje hvor hensikten er å informere om viktige brannsikkerhetstiltak på hytta, der man i enda større grad enn i...