Flytt en dunk – unngå brann

Flytt en dunk – unngå brann

Mange bygningsbranner starter med at det tar fyr i avfall eller annet brennbart materiale på utsiden av bygningen.. Flere av disse brannene kunne vært unngått ved å holde det ryddig rundt bygningsfasaden og påse at avfall og avfallsbeholdere oppbevares i god avstand...
Trygge rømningsforhold i butikker

Trygge rømningsforhold i butikker

Nå under julestria fylles butikker til bristepunktet med julekos, gaver og andre sesongprodukter. Samtidig øker personbelastningen i butikker nå før jul og i de første ukene på nyåret. Grenland brann og redning reiser derfor rundt til butikker og kjøpesenter og...
Brannvesenets julekalender

Brannvesenets julekalender

Grenland brann og redning er selvfølgelig med i den nasjonale kampanjen “Brannvesenets julekalender”. Kampanjen består av brannvernopplæring og utdeling av adventskalendere med nyttig informasjon, morsomme filmer og flotte premier. Vi tilbyr opplegget for...
Trygg hyttekos – sommeren 2021

Trygg hyttekos – sommeren 2021

Mange mennesker er flinke til å passe på brannsikkerheten hjemme, men glemmer ofte at det er like viktig på hytta. “Trygg hyttekos” er en kampanje hvor hensikten er å informere om viktige brannsikkerhetstiltak på hytta, der man i enda større grad enn i...