Riktig fyring

Riktig fyring

Nå er det sprengkulde på vei, og mange av oss bruker ildstedet sitt til oppvarming og kos innendørs. Det er normalt sett ufarlig hvis man fyrer riktig. Fyring med ved krever riktig temperatur, riktig trekk og tørr ved. Alternativet er dårlig forbrenning og...
branntips.no

branntips.no

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra?  En av våre viktigste oppgaver er å forebygge brann, og du kan hjelpe oss! branntips.no gjør det enkelt å melde fra om bekymringsfulle forhold. Du må...
10. februar – Komfyrvaktkampanjen

10. februar – Komfyrvaktkampanjen

Komfyrvaktkampanjen er en nasjonal kampanje som har blitt gjennomført hvert år siden 2014. I 2020 ble kampanjen avlyst, og i år legges det opp til en digital kampanje onsdag 10. februar. Bildet er hentet fra brosjyren Bestemors kjøttkaker på DSB sine hjemmesider....
Brannsikkerhet i borettslag

Brannsikkerhet i borettslag

De fleste branner oppstår i hjemmet. I borettslag og sameier kan dårlige brannsikkerhet hos en beboer få følger for mange naboer. Det er derfor viktig at brannsikkerheten tas på alvor av styret og av beboerne. I nyere tid har vi dessverre flere eksempler på branner i...
Brannskader

Brannskader

Brannskader er svært smertefullt og kan føre til store permanente lidelser, både fysisk og psykisk. Ved å fokusere på forebygging og rask og riktig behandling kan du unngå brannskader eller redusere skadeomfanget. Prosjektet Sky ilden retter fokus på ...
Brannøvelse hjemme

Brannøvelse hjemme

Øvelse gjør mester! Det gjelder også ved brann. Ved å sette brannsikkerhet på dagsorden kan du og dine bli bedre sikret og være bedre forberedt til å håndtere det utenkelige. Hvert år omkommer det flere titalls mennesker i brann. De fleste omkommer i sin egen bolig. I...