Bystyrene i Skien og Porsgrunn kommuner har i dag gjort endelig vedtak om inntreden av Skien brann- og feievesen i Grenland brann og redning IKS (GBR).

Det har vært gjennomført en omfattende utredning som blant annet peker på faglige synergier og mer samordnet beredskap dersom man slår sammen brannvesenet for hele regionen.

Skien brann og feievesen har mye fagkompetanse og dyktige ansatte som vil bli tilført Grenland brann og redning. Dette vil gjøre at man kan imøtekomme risiko- og samfunnsendringer på en enda bedre måte.

Skien sin inntreden i GBR vil bli fullverdig effektuert fra 1. januar 2023. Brannstasjonene vil selvsagt fortsette å være der de skal være i forhold til responstid når det er utrykning. Frem til 2023 vil organisasjonene jobbe med inntreden og implementering.

Det var by- og kommunestyrene i Bamble, Porsgrunn og Drangedal som I 2019 vedtok en felles brann og redningsberedskap. Senere ønsket Kragerø å slutte seg til, og nå er Skien med Siljan også blitt en del av det interkommunale selskapet Grenland brann og redning (IKS).

Grenland Brann og redning vil nå bli en av de største interkommunale selskapene i Grenland med over 200 ansatte, og vil være i beredskap for 120.000 innbyggere.