Handel og oppbevaring med fyrverkeri krever tillatelse fra brannvesenet.

Salg av fyrverkeri til forbruker kan bare skje over disk i tidsrommet 27. til 31. desember, og omfatter fyrverkeri i klasse II og III. Midlertidig oppbevaring av fyrverkeri, < 500 kg netto eksplosiv vare, kan bare gis i tidsrommet 1. desember til 31. januar. Det vil bli tatt gebyr for behandling av søknader etter de respektive kommuners gebyrregulativ. Søknadene vil ikke bli behandlet før gebyret er betalt inn.

Søknadsfrist er 30. april. I søknaden skal det skal alltid velges «Ny søknad», og ikke «Fornyet søknad», selv om det er gitt tillatelse tidligere. Du vil bli rutet til Porsgrunn kommunes innloggingsside uavhengig av hvilken kommune det gjelder.

Sentrale lover og forskrifter vedrørende handel og oppbevaring av fyrverkeri:

Lokale forskrifter vedrørende handel og oppbevaring av fyrverkeri: