Brannkonstabel er et attraktivt yrke og får inn mange søkere til ledige stillinger. Alle stillinger hos oss vil kunngjøres på egen hjemmeside og hos NAV, https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger.

Brannkonstabel er hovedsakelig et praktisk yrke, og i dag rekrutterer vi fortrinnsvis personer med erfaring og fagbrev fra et relevant teknisk yrke, for eksempel mekaniker, tømrer, rørlegger eller elektriker. En brannkonstabel må ha god fysikk og god psykisk helse. Personlig egnethet betyr mye når vi ser etter nye medarbeidere. Vi vil at våre ansatte skal gå foran som gode eksempler. Aktuelle kandidater kalles inn til tester og intervju og vi ringer alltid referanser.

En brannkonstabel utfører ulike vedlikeholds- og driftsoppgaver, samt utrykningstjeneste som blant annet sjåfør, røyk-/kjemikaliedykker og redningsmann. I tillegg forventer vi at våre brannkonstabler bidrar i det forbyggende arbeidet gjennom opplæring, motivasjonskampanjer eller ved å stå på stand. Arbeidstiden vil være forutsigbar, men endring av turnus, skifte av vaktlag og dagtidsarbeid må påregnes.

Utdanning

I dag får ansatte yrkesutdanning som brannkonstabel etter ansettelse i et kommunalt brannvesen, basert på internopplæring og kursbasert opplæring ved Norges brannskole i Tjeldsund, http://www.nbsk.no. I fremtiden vil brannkonstabler, på lik linje som ambulansepersonell og polititjenestemenn, bli rekruttert etter utdannelse. Utdanningen vil bestå av toårig påbygging ved en egen fagskole, les her for mer informasjon.

Fysiske opptakskrav

Arbeidstilsyn definerer krav til tilfredsstillende fysisk helse for røyk- og kjemikaliedykkere, trykk her for mer info. Våre opptakskrav er under revidering og vil endres ila 1. kvartal 2021.

Tidligere gjennomførte vi tester basert på standardtester utarbeidet av Arbeidstilsynet, samt egenutviklet test av klaustrofobi og høydeskrekk. Testene var lik for alle, uavhengig av alder, kjønn eller stillingsstørrelse.  

Test av fysisk utholdenhet:  Gå på tredemølle med utrykningstøy og flaskesett i 10 minutter Fart 6,0 km/t.
Stigning:
0-1 min: 0% ►1-2 min: 4% ►2-3 min: 7 %►3-10 min: 12 %
Test av muskelstyrke– Ben/hofteleddstrekkere med utrykningstøy og flaskesett (minimum 25 repetisjoner)
– Push-ups med utrykningstøy og flaskesett (minimum 12 repetisjoner)
– Armbøyere i bom med utrykningstøy, men uten flaskesett (minimum 12 repetisjoner)
Test av klaustrofobi og høydeskrekkUlike tester gjennomføres for å utelukke klaustrofobi og høydeskrekk.