Sør-Øst 110 har ledig stilling som operatør ved sentralen. Sentralen er en av landets største 110-sentraler, og er fagsentral for alle brannvesen i Sør-Øst politidistrikt. 110-sentralen håndterer alle meldinger om brann, ulykker og andre hendelser som kommer inn til sentralen. Regionen dekker ca. 690 000 innbyggere og over 50 brannstasjoner. Sentralen er lokalisert i Tønsberg. Les mer og søk her:

Ledig stilling … – Sør-Øst 110 IKS (sorost110.no)