Melding om bålbrenning i perioden 16 september – 14. april

Registrering av bålbrenning skal gjøres direkte til 110-sentralen av den ansvarlige ved å ringe 33 31 41 10 i god tid før brenningen finner sted.

Følgende skal meldes til 110-sentralen:

  • Personalia (navn og telefon nr.)
  • Adresse / Sted / Koordinat der brenning finner sted
  • Hva brennes, og forholdene på stedet
  • Tidspunkt (Det vil kun bli registrert bålbrenning på dagtid (mellom soloppgang og solnedgang) grunnet faren for å mistolke om det er et bål eller reell brann ref. avstandsmeldinger av 3.part.)

Melding om bålbrenning i perioden 15.april – 15. september

Det er et generelt bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september i eller i nærheten av skog og utmark. Det kan være lov å fyre opp bål og grill i skog og utmark i sommerhalvåret også, men bare dersom det ikke er fare for skogbrann.

Klikk her for å melde fra til brannvesenet om bålbrenning

Melding om bålbrenning sendes via Porsgrunn kommunes innloggingsside uavhengig av hvor brenningen finner sted, minst tre uker i forkant.      

Melding om St. Hansbål

Melding om St. Hansbål sendes som e-post til forebyggende@gbr.no minst to uker før.      

Følgende skal oppgis i e-posten:

  • Personalia (navn og telefon nr.)
  • Adresse / Sted / Koordinat der brenning finner sted
  • Hva brennes, og forholdene på stedet
  • Tidspunkt
Klikk her for å sende melding om St. Hansbål