Det kan åpenbart føre til brann og er helt forbudt!

Det er veldig tørt i vegetasjonen nå, og det er heller ikke meldt noe regn den kommende tida. Skogbrannvarselet er mørkerødt! Vi i brannvesenet anser det derfor som uforsvarlig å bruke åpen ild i skog og utmark nå, og minner om at dette er forbudt. Med åpen ild menes alt som involverer åpen flamme, som bål, bålpanne, grill, engangsgrill, etc.

Selv om forbudet ikke gjelder i hager, parker eller annen innmark, oppfordrer vi alle innbyggere til å være veldig forsiktig ved bruk av ild også disse stedene. Gnister, varme fra undersiden av grill, eller griller som står nære hekker eller bygninger kan lett skape farlige situasjoner som kommer ut av kontroll. Ha vann eller andre slokkemidler lett tilgjengelig.

Mange branner starter med bakgrunn i uaktsomhet

Et inngripende forbud, helt inn på terrassen til innbyggerne, har Grenland brann og redning ikke valgt å innføre. Det kan komme, men jeg vil heller gi stor honnør til alle som tar brannfaren utendørs på største alvor og avstår fra aktivitet som kan føre til brann. De utviser nødvendig aktsomhet og er eksempler til etterfølgelse, sier brann- og redningssjef Morten Meen Gallefos.

  • Min faglige advarsel er at alle former for bruk av ild utendørs nær noe brennbart i disse dager, kan føre til en større brann. Holdt hodet kaldt og tenk brannsikkerhet ved all aktivitet, formaner brannsjefen.
  • I eller nær skog og annen utmark er all bruk av ild forbudt i sommerhalvåret. Ikke bål, ikke grill og ikke røyk. Det er totalt forbudt, nå kan slik aktivitet åpenbart føre til brann.
  • Nå finnes det knapt et sted i Grenland der bruk av ild åpenbart ikke kan medføre brann i vegetasjon. Så selv om forskriften åpner for å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, bør du avstå, sier brann- og redningssjef Morten Meen Gallefos og legger til at brannvaktflyet er på vingene hver dag. Ser de røyk, rykker brannvesen ut. Jeg mener innbyggerne tar aktsomhetskravet i brannloven på alvor og forholder seg til at enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Velger man å trosse advarslene, så er den som tenner helt og fullt selv ansvarlig, og kan bli erstatningspliktig samt bøtelagt. Politiet blir varslet ved alle branner, sier brannsjefen.

Kullgriller

Engangsgriller har startet mange branner. De står på marken og antenner brennbart. Glør i asken utgjør en brannfare over lang tid, noen ganger opp til et helt døgn. Griller hvor det brennes kull eller briketter gnistrer – én er nok til å starte brann. Derfor må aktsomheten være på topp når du bruker dem. Asken etter grilling skal ikke tømmes i kompost eller i terrenget, ei heller i restavfallet, før siste glo er helt utbrent. Det kan ta inntil ett døgn.

Ildkurv

Kurven eller panna du kan fyre bål i bør få hvile når brannfaren er på sitt høyeste. Det finnes et utall antall elektriske lykter og lamper som kan skape magi i sommernatten.

Tilrettelagte bålplasser

Selv på tilrettelagte bålplasser er det ikke fritt fram. Noen kommuner har besluttet at de nå ikke tillater bruk av disse på grunn av brannfaren. Det er et mektig signal. Kommer du til en bålplass som ikke er stengt er det ikke ensbetydende med at du kan tenne. Du bør tenke deg om både en, to og tre ganger, og fortrinnsvis ende på konklusjonen om at det er best å la være.

Kantslått stoppes, som i 2018

Nå – som da – er årsaken ekstrem tørke.
– Det skal ikke mer enn en liten gnist til før brannen bryter løs, advarer avdelingsdirektør Tore Jan Hansen i Statens vegvesen, som har stoppet all kantslått.

Landbruks- og skogbruksnæringen

De lever av naturen og tar brannfaren utendørs alvorlig. De kjenner sine områder og skoger best, og vet utmerket godt at maskiner og utstyr kan starte brann. Derfor er de best til å vurdere dette og har egne retningslinjer.

Varme arbeider

De som utfører sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping må være ekstra påpasselige i sine risikovurderinger.

Skytterbaner kan bli stengt og stevner avlyst

Det Frivillige Skyttervesen tar brannfaren i terrenget rundt skytterbanene på alvor og vurderer fortløpende om de må stoppe avfyring av skudd. Andre idretter, som motorsport, kan nå måtte gjøre ekstra vurderinger.

Absolutt all bruk av ild kan bli forbudt

Fortsetter tørken utover sommeren kan det bli aktuelt med enda mer inngripende lokale forskrifter. Om brannfaren vedvarende er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan all bruk av ild forbys alle steder utendørs i kommunen, inkludert din egen hage eller gårdsplass. Om et slik forbud innføres vil det bli kommunisert i media og våre nettsider.