Da er den nye fagskoleutdanningen Brann, redning og samfunnssikkerhet noe for deg.

Fullført utdanning gir deg 120 studiepoeng og gjør deg kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern eller som operatør i en 110-sentral. I fremtiden vil det kun være studenter fra Brann og redningsskolen som er kvalifisert til å bli ansatt som brannkonstabler i brannvesenet.

Du kan nå søke utdanningen via samordnet opptak innen 1. mars 2024.

Skolen tar opp 160 elever årlig, fordelt på et opptak i august og et opptak i januar 2025. Begge opptakene har søknadsfrist innen 1. mars i år. Undervisningen vil foregå i topp moderne undervisningslokaler, øvingsfelt og øvingsobjekter, og sentralt i undervisningen står skolens nye brannstasjon.

Les alt om opptakskrav og skolen her: https://www.brsk.no/fagskoleutdanning/.

Vi ønsker kompetente, engasjerte og hjelpsomme medarbeidere og vi håper at mange av våre fremtidige ansatte har et forhold til Grenland. Derfor håper vi at mange personer fra Grenlandskommunene søker skolen.