Hvert år før sommerferien får alle skoler i Bamble, Drangedal og Porsgrunn tilbud om brannvernopplæring og slukkeøvelse for alle sjetteklassinger. I år gjennomføres dette i uke 23 og 24.

På grunn av koronapandemien blir det et alternativt opplegget nå i år. Vi mener imidlertid at opplæring av barn og unge er så viktig at vi ønsker å prioritere sjetteklassingene våre også i år.

Opplæringen bygger på https://brannvernskolen.no utgitt av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Gjensidige.