Postliste og arkiv

Grenland brann og redning IKS kjøper administrative tjenester fra Porsgrunn kommune, herunder arkivløsning, IKT-tjenester og løsninger for korrespondanse. Postliste for GBR IKS finner du på https://www.porsgrunn.kommune.no/postliste/.