Søknader og meldinger til brannvesenet

Her finner du aktuell informasjon og link til skjema for søknader og meldinger til brannvesenet.  

Melding om bålbrenning

Melding om bålbrenning

Melding om bålbrenning i perioden 16. september–14. april Registrering av bålbrenning skal gjøres direkte til 110-sentralen av den ansvarlige ved å ringe 33 31 41 10 i god tid før brenningen finner sted. Følgende skal meldes til 110-sentralen: Personalia (navn og...

Melding til brannvesenet om arrangementer

Melding til brannvesenet om arrangementer

Dersom (store) arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer, skal den ansvarlige i god tid før arrangementet, minimum 3 uker, sende...

Søknad om oppskyting av fyrverkeri

Søknad om oppskyting av fyrverkeri

All oppskyting av fyrverkeri, med unntak av på nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00, er søknadspliktig til brannvesenet. Det må i tillegg sendes en egen separat søknad til politiet.Søknad om saluttering sendes kun til politiet, med unntak av hvis det brukes...

Melding om overnatting

Melding om overnatting

Ved overnatting i bygg som ikke er godkjent som overnattingslokale skal det sendes melding til brannvesenet minst to uker før overnattingen finner sted. Bygg som ikke er godkjent for overnatting kan for eksempel være skoler, barnehager, kirker og idrettshaller. Eier...