Dersom store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer, skal den ansvarlige i god tid før arrangementet, minimum 3 uker, sende melding til brannvesenet, Ved melding om arrangementer kan brannvesenet kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Melding om store arrangementer sendes via Porsgrunn kommunes innloggingsside uavhengig av hvor arrangementet finner sted.              

Sentrale lover og forskrifter vedrørende store arrangementer: