Er du:

  • kompetent til å takle stressende situasjoner, ha gode samarbeidsegenskaper, være ansvarsbevisst, lojal og ha god rolleforståelse.
  • engasjert av natur og ha en positiv innstilling til endring i arbeidssituasjon
  • hjelpsom i alle jobbsituasjoner, like mye utad til befolkningen som innad på vaktlaget 

Da passer du godt som brannkonstabel hos oss. Vi har nå følgende ledige stillinger:

https://candidate.webcruiter.com/nb-no/Home/companyadverts?&link_source=0&companylock=7400#search

Søknadsfristen er satt til 20. mars for alle stillingene