Porsgrunn, Bamble og Skien kommune har vedtatt lokale forskrifter om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri. Hensikten er å forebygge risikoen for branner i områder med bebyggelse som er fredet eller vernet, eller områder hvor en brann kan få svært store konsekvenser. De lokale forskriftene definerer noen forbudssonene hvor det ikke er tillatt å bruke fyrverkeri, verken på privat eller offentlig sted. Dette gjelder alltid, også på nyttårsaften.

På bildene nederst i innlegget ser du de aktuelle områdene hvor kommunene i Grenland har vedtatt forbud mot bruk av fyrverkeri.

Utenfor de angitte forbudssonene er det tillatt med fyrverkeri på nyttårsaften mellom kl. 18.00 og kl. 02..

Du kan lese de aktuelle forskriftene her:

Pass på øynene dine

Det ble registrert 12 øyeskader etter nyttårsaften 2021/2022. Fire fikk så alvorlige øyeskader at det er forventet at de vil oppleve betydelig synsreduksjon. Ingen av personene benyttet beskyttelsesbriller på tidspunktet de ble skadet. Følger du noen enkle råd legger du til rette for en sikker og skadefri nyttårsfeiring for store og små.

  • Sørg for at bakkebatteriet står trygt og støtt, pakk gjerne rundt med snø hvis det finnes.
  • Unngå at fyrverkeriet er fuktig eller vått.
  • Les bruksanvisningen og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting.
  • Bruk beskyttelsesbriller for å unngå øyeskader.
  • Tenn aldri lunta to ganger. Hvis den ikke tenner første gang, vent 30 minutter, dynk med vann og lever tilbake til forhandler.

De siste årene er det i gjennomsnitt blitt rapportert om ca. 100 uønskede hendelser ved bruk av fyrverkeri på nyttårsaften, hvorav rundt halvparten er personskader. Unge gutter er overrepresentert i denne statistikken, så ta gjerne en prat med poden om farepotensialer og hvor viktig det er å bruke beskyttelsesbriller.

Les om sikker bruk av fyrverkeri på sikkerhverdag.no

Forbudssone Porsgrunn – Brevik sentrum og Øya

Kart over forbudsområdet

Forbudssone Bamble – Stathelle 

lf-20171214-2124-01-01.jpg

Forbudssone Bamble – Langesund 

lf-20171214-2124-02-01.jpg

Forbudssone Bamble – Croftholmen 

lf-20171214-2124-03-01.jpg

Forbudssone Bamble – Herre kirke 

lf-20171214-2124-04-01.png

Forbudssone Bamble – Bamble kirke 

lf-20171214-2124-05-01.png

Forbudssone Skien – Sentrum inkludert Snipetorp og Bakken

Et bilde som inneholder kart over område med delvis forbud mot bruk av fyrverkeri