Grenland brann og redning ivaretar den kommunale brann- og ulykkesberedskapen i kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. I dette området er det over 123 000 innbyggere, samt tusenvis av hytteeiere og besøkende. Alle disse kan forvente et hjelp av kompetente, engasjert og hjelpsomme brannmenn dersom det oppstår en brann eller annen akutt ulykkessituasjon. Per i dag har vi 7 brannstasjoner (Bamble, Brevik, Drangedal, Herre, Porsgrunn, Sandøya og Skien).

Brannvesenet rykker ut på mange forskjellige hendelser og oppdrag, heriblant branner, trafikkulykker, akutt forurensning, redningsoppdrag og mye mer. Dette medfører et stort behov for kompetanse og utstyr. Hva slags hendelser vi skal kunne håndtere, og omfanget sav disse, reguleres både i lovverk og gjennom ROS- og beredskapsanalyse.