Grenland brann og redning ivaretar en stor del av beredskapen i kommunene Bamble, Drangedal og Porsgrunn, sammen med andre nødetater og beredskapsorganisasjoner. I dette området bor det omtrent 54 000 innbyggere, som kan forvente å få hjelp døgnet rundt.

Vi har 6 brannstasjoner (Drangedal, Bamble, Herre, Porsgrunn, Brevik og Sandøya), hvorav 2 er med kasernerte mannskaper. Den kasernerte styrken består av minimum 6 mennesker på vakt i Porsgrunn, samt 1 i Brevik. I tillegg har vi deltidsmannskaper med vaktordning i Bamble, samt deltidsstyrke i Drangedal, Brevik, på Sandøya og på Herre.

Vi rykker ut på mange forskjellige hendelser og oppdrag, som f.eks. branner, trafikkulykker, akutt forurensning, redningsoppdrag og mer. Dette medfører at vi trenger både kompetanse og utstyr for å håndtere en rekke ulike hendelser. Hva slags hendelser vi skal håndtere reguleres både i lovverk og gjennom ROS- og beredskapsanalyse.

For å jobbe i beredskapsavdelingen må man gjennomføre og bestå fysiske tester samt helsesjekk. Du kan lese mer om jobb i brannvesenet her: