Beredskapsavdelingen

Grenland brann og redning IKS ivaretar den kommunale brann- og ulykkesberedskapen for alle de seks kommunene i Stor-Grenland, altså Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner.

I dette området er det over 123 000 innbyggere, samt tusenvis av hytteeiere og besøkende. Alle disse kan forvente hjelp av kompetente, engasjerte og hjelpsomme brannmenn dersom det oppstår en brann eller annen akutt ulykkessituasjon.

Vi rykker ut på et vidt spekter av hendelser og oppdrag, blant annet branner, trafikkulykker, akutt forurensning, overflateredning og andre redningsoppdrag. Det utfordrer oss både når det gjelder kompetanse, bemanning, organisering og utstyr.
Hva slags hendelser vi skal kunne håndtere, og omfanget av disse, reguleres av lovverket og gjennom ROS- og beredskapsanalyser.

Vi har 6 brannstasjoner i vår region, hvorav fire av disse har kasernert bemanning (innsatsmannskaper på vakt på brannstasjonen 24/7):

  • Skien brannstasjon (Skotfossvegen 27, Myren) – min. 7 kasernerte innsatsmannskaper + overordnet innsatsledelse
  • Porsgrunn brannstasjon (Hydrovegen 53, Herøya Industripark) – min. 6 kasernerte innsatsmannskaper + overordnet innsatsledelse
  • Bamble brannstasjon (Nordbyveien 1, Grasmyr) – min. 4 kasernerte innsatsmannskaper + 14 mannskap u/dreiende vakt + overordnet innsatsledelse
  • Kragerø brannstasjon (Fermannsbakken 3) – 2 kasernerte + 2 (8) på dreiende hjemmevakt + mannskap u/dreiende vakt + overordnet innsatsledelse
  • Drangedal brannstasjon (Gudbrandsveien 24, Prestestranda) – 2 (8) med dreiende hjemmevakt + mannskap u/dreiende vakt
  • Sandøya brannstasjon (Søndre Maiensveg 35, ved molo/Breistranda) – 10 mannskaper u/dreiende vakt