Grenland brann og redning IKS (GBR) benytter EHF som standard for faktura og kreditnotaer fra sine leverandører. For å sikre en korrekt behandling av fakturaene er GBR avhengig av at fakturaene tilfredsstiller noen minimumskrav. Kravene er i henhold til DIFI sine retningslinjer for formatet.

GBR godtar i utgangspunktet kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten bak dette er å øke kvaliteten, redusere behandlingstiden og gjøre en innsats for miljøet ved å redusere papirbruken.

I GBR sine standardvilkår fremgår det at vi har 30 dagers netto betalingsbetingelser. Dersom det ikke er avtalt noe annet forutsettes det at fakturaen er i samsvar med dette.

Fakturaer som ikke tilfredsstiller GBR sine fakturakrav vil bli avvist. Fakturaer skal ikke sendes i ordinær post eller på e-post.

Fakturaadresse: 

Grenland brann og redning IKS
Fakturamottak
Postboks 150
3901 Porsgrunn

Organisasjonsnummer for EHF-faktura: 925 739 251

EHF referanser

Alle fakturaene må ha en referanse. Denne skal skrives inn i feltet «Deres ref.» på fakturaen. Referansen består av et 6-sifret ressursnummer, som skal oppgis av den som bestiller en vare eller tjeneste på vegne av GBR. Følgende referansenumre kan brukes om ikke annet er oppgitt:

Varer og tjenester til:ReferanseNavn
Porsgrunn, Brevik og Sandøya brannstasjoner og brannadministrasjonen500070Marianne Tovsen Savio
Bamble og Herre brannstasjoner500107Nils Henrik Nilsen
Drangedal brannstasjon500074Torbjørn Øygarden
Feier Bamble, Drangedal og Porsgrunn500118Daniel Drage
Faktura for lokaler, beredskapsutstyr og biler500069Henning Rogn
Samfunnssikkerhet500007Fred Inge Skjærum