Grenland brann og redning IKS (GBR) benytter EHF som standard for faktura og kreditnotaer fra sine leverandører. For å sikre en korrekt behandling av fakturaene er GBR avhengig av at fakturaene tilfredsstiller noen minimumskrav. Kravene er i henhold til DIFI sine retningslinjer.

GBR godtar i utgangspunktet kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten bak dette er å øke kvaliteten, redusere behandlingstiden og gjøre en innsats for miljøet ved å redusere papirbruken.

I GBR sine standardvilkår fremgår det at vi har 30 dagers netto betalingsbetingelser. Dersom det ikke er avtalt noe annet forutsettes det at fakturaen er i samsvar med dette.

Fakturaer som ikke tilfredsstiller GBR sine fakturakrav vil bli avvist. Fakturaer skal ikke sendes i ordinær post eller på e-post.

Fakturaadresse: 

Grenland brann og redning IKS
Fakturamottak
Postboks 150
3901 Porsgrunn

Organisasjonsnummer og referanse

Organisasjonsnummer for EHF-faktura: 925 739 251

Fakturaer merkes med 6-sifret ressursnummer som oppgis ved bestilling i feltet «deres referanse» på fakturaen, ressursnummeret skal oppgis av den som bestiller varer eller tjenester på vegne av GBR.