Hvordan sende faktura til oss?

Grenland brann og redning IKS (GBR) benytter EHF som standard for faktura og kreditnotaer fra sine leverandører. For å sikre en korrekt behandling av fakturaene og at du som leverandør får betaling til rett tid er GBR avhengig av at fakturaene tilfredsstiller noen minimumskrav. Kravene er i henhold til DIFI sine retningslinjer.

GBR godtar i utgangspunktet kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten bak dette er å øke kvaliteten og gjøre en innsats for miljøet ved å redusere papirbruken.

Fakturaer som ikke tilfredsstiller våre fakturakrav, vil bli avvist. Fakturaer skal ikke sendes i ordinær post eller på e-post.

Vår fakturaadresse

Grenland brann og redning IKS
Fakturamottak
Postboks 150
3901 Porsgrunn

Organisasjonsnummer for EHF-faktura er: 925 739 251

Betalingsfrist

I GBR sine standardvilkår fremgår det at vi har 30 dagers netto betalingsbetingelser. Dersom det ikke er avtalt noe annet forutsettes det at fakturaen er i samsvar med dette.

Hvordan merkes fakturaen/kreditnotaen?

Alle fakturaer og kreditnotaer skal merkes med et referansenummer.

I fakturafeltet «Deres ref.» oppgis referansenummeret som er gitt av den som bestiller en vare eller tjeneste på vegne av GBR.

Referansen inneholder et 6- sifret ressursnummer som starter med 500 + tre siffer. Hvis det er ønskelig å ha med navn til bestiller må det brukes et annet felt enn «Deres ref.» til dette.

Her finner du oversikt over referansenumrene til stasjonene/avdelingene våre:

Stasjon/avdelingReferansenummer i feltet «Deres ref.»
Porsgrunn brannstasjon500052
Skien brannstasjon500175 (hvis ikke annet er oppgitt v/bestilling)
Bamble brannstasjon 500069
Drangedal brannstasjon500074
Kragerø brannstasjon500074
Feieravdelingen500118
Forebyggende avdeling500004

En faktura per bestilling

Én bestilling skal føre til én faktura. Det skal ikke sendes samlefaktura påført flere koststeder.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på epost post@gbr.no