Grenland brann og redning jobber aktivt med brannsikring hos personer som er mer utsatt for brann og har økt risiko for å omkomme i brann sammenlignet med den øvrige befolkningen. Satsingen kalles «Trygg hjemme», og hensikten er å optimalisere brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper gjennom informasjonskampanjer, motivasjonstiltak, kartlegging, hjemmebesøk og kontinuerlig oppfølging.   

Risikogrupper defineres av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og består av:

  • Eldre over 70 år
  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Demente
  • Rus og psykisk (u)helse
  • Arbeidsinnvandrere og flyktninger

Ofte kan enkle tiltak øke brannsikkerheten betraktelig, for eksempel ved å installere røykvarslere og rydde rømningsveiene. Kan det tenkes at du eller noen du kjenner er ekstra utsatt for brann? Er du usikker på hvordan du kan forebygge brann eller hva du skal gjøre om det begynner å brenne? Kontakt oss gjerne! Vår jobb er å hjelpe deg og dine med brannsikkerhet.

Vi kommer gjerne på et uformelt besøk for å prate om brannsikkerhet hjemme hos deg eller noen du kjenner. Da prater vi om røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier, hjelpemidler og om hvordan du kan redusere sannsynligheten for brann og eventuelt konsekvensene dersom en brann likevel oppstår. Vi kan også være behjelpelig med å montere røykvarsler, bytte batteri, henge opp slokkeapparatet og veilede om trygge rømningsforhold.
Hos oss er vi opptatt av å behandle mennesker med respekt, og vi vet at varige forbedringer oppnås best gjennom samarbeid og tillit. Et hjemmebesøk er helt gratis, helt frivillig og vi har selvsagt taushetsplikt.

Husk at det aldri for sent å gjøre noe.

Bekymringsmeldinger kan meldes inn via branntips.no. Dette er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold.

Du kan også ta kontakt med oss via e-postadressen branntips@gbr.no. Dersom du ikke vil skrive personlige opplysninger kan du enkelt beskrive hva det gjelder og oppgi telefonnummer ditt, så tar v i kontakt med deg.
Du kan også ta kontakt direkte med en av oss på forebyggende avdeling, trykk her for kontaktinformasjon.