Brann og sikkerhet

Branner og ulykker er uønskede hendelser, og mange av disse kunne og burde vært unngått. Med enkle tiltak kan du redusere sannsynligheten for og redusere konsekvensene slike uønskede hendelser medfører. På denne siden finner du masse nyttig informasjon om hvordan du kan gjøre tilværelsen til deg selv og de du har rundt deg enda tryggere.

Aktuelle innlegg

Farlige produkter

Av og til avdekkes det feil og mangler på produkter som selges i Norge. Mange av disse kan potensielt forårsake skade på deg eller miljøet rundt...

les mer
Brannsikkerhet i borettslag

Brannsikkerhet i borettslag

og sameier kan dårlige brannsikkerhet hos en beboer få følger for mange naboer, og i nyere tid har vi dessverre flere eksempler på at branner i...

les mer
Strøm og brann

Strøm og brann

Mange boligbranner har elektrisk årsak. I perioden 2016-2023 er det registrert 1749 branner med elektrisk årsak i boliger i Norge. 732 av disse,...

les mer
Les om brannskader

Les om brannskader

Brannskader er svært smertefullt og kan føre til store permanente lidelser, både fysisk og psykisk. Ved å fokusere på forebygging og rask og riktig...

les mer