Kontakt oss – ansattoversikt

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til ansatte i Grenland brann og redning. Oversikten gjelder dagtidsansatte.

Beredskapspersonell følger egne skiftplaner, og har ikke egne arbeidstelefoner. Trenger du å snakke med et vaktlag utenom ordinær arbeidstid (07.30-15.00), kan du kontakte utrykningsleder på den stasjonen det gjelder – se kontaktinformasjon helt i bunnen av oversikten nedenfor.

Har du generelle spørsmål, eller er du usikker på hvem du kan ta kontakt med? Send gjerne en e-post til post@gbr.no. Melding om veistengninger kan du også sende hit.

Ledelse

Brann- og redningssjef

Morten Meen Gallefos
Tlf. 970 58 614
morten.meen.gallefos@gbr.no

Økonomi- og administrasjonssjef

Marianne Tovsen Savio
Tlf. 924 91 458
marianne.savio@gbr.no

Leder stab

Avdelingsleder feier

Avdelingsleder forebyggende

Hanne Kjersti Pedersen
Tlf. 944 37 645
hanne.pedersen@gbr.no

Avdelingsleder beredskap

Økonomi og administrasjon

Økonomi- og administrasjonssjef

Marianne Tovsen Savio
Tlf. 924 91 458
marianne.savio@gbr.no

Administrasjonskonsulent

HR-rådgiver

Stab, samfunnssikkerhet og andre funksjoner

Førstekonsulent stab

Ingeborg Synnøve Klovholt
Tlf. 941 67 506
ingeborg.synnove.klovholt@gbr.no

Rådgiver HMS-K

Spesialrådgiver IUA

Jan Olaf Kristoffersen
Tlf. 913 65 018
jan.kristoffersen@gbr.no

Skogbrannanalytiker

Beredskapskoordinator Porsgrunn

Beredskapskoordinator Skien

Feieravdelingen

Brannforebyggerne/feierne i Porsgrunn og Skien jobber i faste soner, og hvis du lurer på noe kan det være lurt å ta kontakt med han eller hun som har ansvar i ditt område. Nedenfor finner du kontaktinformasjon. Det kan kanskje være vanskelig å vite hvor du hører hjemme? Frykt ikke, alle på lista kan hjelpe deg! Du kan også ta kontakt med avdelingsleder Rudi Hamsdokka eller nestleder Daniel Drage.

Spørsmål om feiing og tilsyn i bolig og hytte kan du sende til feiervesenet@gbr.no.
Mer informasjon om feiing og tilsyn finner du 
her.

Avdelingsleder feier

Nestleder feieavdelingen

Skien, feieformann

Bamble

Drangedal

Kragerø

Felles tlf. 950 05 468

Kenneth Schjølberg
kenneth.schjolberg@gbr.no

Kjetil Kristiansen
kjetil.kristiansen@gbr.no

Magnus Hartveit (lærling)
magnus.blankenberg.hartveit@gbr.no

Thomas Aadna
thomas.aadna@gbr.no

Ådne Bigseth
adne.bigseth@gbr.no

Porsgrunn, sone sentrum

Porsgrunn, sone sør

Porsgrunn, sone vest

Alexander Vik Isaksen
Tlf. 912 40 299
alexander.vik.isaksen@gbr.no

Porsgrunn, sone øst

Skien, sone vest

Felles tlf. 995 10 081

Roger Vanebo Lindestad
roger.vanebo.lindstad@gbr.no

Steinar Herlog Jørgensen
steinar.herlog.jorgensen@gbr.no

Vidar Solvang
vidar.solvang@gbr.no

Skien, sone øst

Felles tlf. 995 10 082

Jens Christer Johnsen
jens.christer.johnsen@gbr.no

Simen Strandskog Arnesen
simen.strandskog.arnesen@gbr.no

Thora Øverland
thora.overland@gbr.no

Forebyggende avdeling

Har du spørsmål om brannsikkerhet, opplæring, øvelser eller annet innen brannforebygging, kan du ringe oss på telefonnummer 48128855, eller sende en e-post til forebyggende@gbr.no.

Gjelder henvendelsen feiing eller brannsikkerhet i bolig eller hytte? Da er det best å kontakte feieravdelingen (se kontaktinformasjon ovenfor).
Du kan også kontakte en av de ansatte i avdelingen, som mer enn gjerne hjelper deg videre.

Kontorsted vises i parentes i oversikten nedenfor. Dersom henvendelsen gjelder bygg i Skien kommune, kan det inntil videre være fornuftig å kontakte en av de ansatte som er merket med kontorsted Skien.

Avdelingsleder forebyggende

Hanne Kjersti Pedersen
Tlf. 944 37 645
hanne.pedersen@gbr.no

Branninspektør (Skien)

Anja Gustavsen Hvale
Tlf. 911 29 154
anja.gustavsen.hvale@gbr.no

Branninspektør (Porsgrunn)

Arne Kristian Øvland
Tlf. 975 81 864
arne.ovland@gbr.no

Branningeniør (Skien)

Branninspektør (Skien)

Branningeniør (Porsgrunn)

Jon Erik Bergendahl
Tlf. 950 16 255
jon.erik.bergendahl@gbr.no

Branninspektør (Porsgrunn)

Kenneth Jørgensen Heyn
Tlf. 415 27 122
kenneth.heyn@gbr.no

Branninspektør (Kragerø)

Knut Olav Helleseng
Tlf. 482 66 079
knut.olav.helleseng@gbr.no

Branninspektør (Skien)

Branninspektør (Skien)

Branninspektør (Skien)

Branninspektør (Porsgrunn)

Beredskapsavdelingen

Avdelingsleder beredskap

Nestleder beredskapsavdelingen

Øvelseskoordinator

Anders Lindland Karlsen
Tlf. 905 22 612
anders.karlsen@gbr.no

Overbrannmester

Overbrannmester

Overbrannmester

Stasjonsansvarlig Bamble

Stasjonsansvarlig Drangedal

Torbjørn Aabøe Øygarden
Tlf. 977 55 735
torbjorn.oygarden@gbr.no

Stasjonsansvarlig Kragerø

Torbjørn Aabøe Øygarden
Tlf. 977 55 735
torbjorn.oygarden@gbr.no

Stasjonsansvarlig Porsgrunn

Stasjonsansvarlig Skien

Ringesløyfe beredskapsavdelingen, Skien

Innsatsleder brann (ved innsatser)

Bamble
Tlf. 481 64 925

Drangedal
Tlf. 481 13 232

Kragerø
Tlf. 481 13 232

Porsgrunn
Tlf. 913 91 836

Skien
Tlf. 480 67 048

Utrykningsleder (leder av vaktlaget som er på jobb)

Bamble
Tlf. 480 08 960

Drangedal
Tlf. 970 27 609

Kragerø
Tlf. 992 05 786

Porsgrunn
Tlf. 905 63 398

Skien
Tlf. 977 83 992