Vil du jobbe for et tryggere Grenland?

Vi har mange spennende oppgaver og muligheter!

Grenland brann og redning IKS (GBR) ivaretar tjenester innenfor feiing og boligtilsyn, brannforebygging og beredskap mot brann, ulykker og forurensning på vegne av eierkommunene Bamble, Drangedal og Porsgrunn. Vi har i underkant av 120 medarbeidere fordelt på 6 brannstasjoner.

Hos oss får du flotte kollegaer i et godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver!

Alle ledige stillinger hos oss annonseres på denne siden og på NAV sine sider.

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Her kan du lese litt mer om hva de ulike type stillingene hos oss innebærer og krever.
Branninspektør

Branninspektører jobber med forebyggende oppgaver som blant annet tilsyn i særskilte brannobjekter, informasjonsarbeid, undervisning, øvelser, o.l. Vi har behov for mange forskjellige bakgrunner i forebyggende avdeling, og har derfor ikke krav til utdanning. Etter ansettelse må man ta forebyggendekurs ved Norges brannskole, dersom man ikke har dette fra før.

Høgskolen på Vestlandet tilbyr branningeniørstudier. Dette er et spennende studie med mange muligheter, for eksempel jobb innen forebyggende brannvern eller jobb som brannteknisk rådgiver. Søkertallene til dette studiet har avtatt, og det er grunn  til å tro at dette skyldes at mange unge ikke kjenner til studiet. Les mer under:

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/ing-brann/

 

Feier/brannforebygger

Feier er et tradisjonsrikt yrke, som også er en av de viktigste brikkene i vårt brannforebyggende arbeid. De utfører boligtilsyn og utfører feiing, og er i kontakt med mange av våre innbyggere i løpet av sin arbeidshverdag. Hos oss har vi både feiersvenner og lærlinger. 

Brannkonstabel

Hva som kreves for å bli brannkonstabel kan variere fra brannvesen til brannvesen. Vi ser etter følgende:

  • Videregående utdanning / fagbrev
  • Arbeidserfaring
  • Førerkort klasse C ( dette er ikke krav for å søke, men må tas innen 6 mnd. etter ansettelse)
  • Du må være over 20 år
  • God fysikk og personlige egenskaper 

Les mer om opptakskrav og fremtidig rekruttering her