Vil du jobbe for et tryggere Grenland?

Grenland brann og redning IKS har ansvaret for brannsikkerheten til mer enn 120 000 innbyggere i kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Skien og Siljan. Vi har 190 ansatte fordelt på åtte brannstasjoner. Hovedkontor og administrasjon ligger på brannstasjonen på Herøya i Porsgrunn. 

Vi ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanse.  Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

Hos oss får du flotte kollegaer, et godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver!

Ledige stillinger hos oss vil du alltid finne under Ledige stillinger på nav.no

Her kan du lese litt mer om hva de ulike type stillingene hos oss innebærer og krever.
Branninspektør

Branninspektører jobber med forebyggende oppgaver som blant annet tilsyn i særskilte brannobjekter, informasjonsarbeid, undervisning, øvelser, o.l. Vi har behov for mange forskjellige bakgrunner i forebyggende avdeling, og har derfor ikke krav til utdanning. Etter ansettelse må man ta forebyggendekurs ved Norges brannskole, dersom man ikke har dette fra før.

Høgskolen på Vestlandet tilbyr branningeniørstudier. Dette er et spennende studie med mange muligheter, for eksempel jobb innen forebyggende brannvern eller jobb som brannteknisk rådgiver. Søkertallene til dette studiet har avtatt, og det er grunn  til å tro at dette skyldes at mange unge ikke kjenner til studiet. Les mer under:

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/ing-brann/

 

Feier/brannforebygger

Feier er et tradisjonsrikt yrke, som også er en av de viktigste brikkene i vårt brannforebyggende arbeid. De utfører boligtilsyn og utfører feiing, og er i kontakt med mange av våre innbyggere i løpet av sin arbeidshverdag. Hos oss har vi både feiersvenner og lærlinger. 

Brannkonstabel

Hva som kreves for å bli brannkonstabel kan variere fra brannvesen til brannvesen. Vi ser etter følgende:

  • Fullført og bestått videregående utdanning
  • Arbeidserfaring
  • Førerkort kl. BE, C, Utrykningsførerbevis 160 og båtførerbevis, Søkere uten klasse E, C, 160 og båtførerbevis må skaffe dette senest 5 måneder etter ansettelse
  • Du må være fylt 21 år
  • God fysikk og personlige egenskaper
  • Gode holdninger