Søknad til brannvesenet om tillatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri

Handel med og oppbevaring av fyrverkeri krever tillatelse fra brannvesenet.

Salg av fyrverkeri til forbruker kan bare skje over disk fra 27. til 31. desember, og omfatter fyrverkeri i klasse II og III.

Midlertidig oppbevaring av fyrverkeri, < 500 kg netto eksplosiv vare, kan bare gis i tidsrommet 1. desember til
31. januar. Det vil bli tatt gebyr for behandling av søknader etter de respektive kommuners gebyrregulativ.
Søknadene vil ikke bli behandlet før gebyret er betalt inn.

Søknadsfrist er 30. april. I søknaden skal det skal alltid velges «ny søknad» (og ikke «fornyet søknad»), selv om det er gitt tillatelse tidligere.

Søknad om tillatelse til handel og oppbevaring i Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner sendes inn via knappen nedenfor.

Vær oppmerksom på at du vil bli rutet til Porsgrunn kommunes portal for elektronisk søknad og melding, uavhengig av hvilken kommune dette gjelder.