Feiing og boligtilsyn

Grenland brann og redning utfører lovpålagt boligtilsyn og behovsprøvd feiing av piper og ildsteder. Under boligtilsynet ser vi etter at ildsted fungerer, og informerer om slokkemidler, varslingsutstyr, rømningsveier, riktig fyring og andre råd og tips som reduserer risikoen for brann. Dersom det er behov for feiing vil det skje i etterkant av boligtilsynet.

I 2016 ble kommunene pålagt å utføre behovsprøvd tilsyn og feiing i fritidsboliger/hytter på lik linje med bolighus.

Våre ansatte går alltid uniformert og skal bære synlig ID-kort fra Grenland brann og redning IKS. 

Hva betyr behovsprøvd feiing

Tidligere kom vi på feiing minst annethvert år. «Forskrift om brannforebygging» fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Boliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert, og dette fører til at noen boliger får feiing oftere enn andre. Det vil si, selv om du ser at feieren er på besøk hos naboen din, er det ikke sikkert vi skal besøke deg.

Varsel og forberedelser

Varsel om tilsyn eller feiing sendes på SMS 2-4 dager før vi kommer. Dersom oppsatt tid ikke passer så er det fint om du sender melding til oss så fort som mulig. 

Før tilsyn og feiing må du forberede deg. I innleggene nedenfor finner du infomasjon om det som skal skje når feieren kommer.  

Hvis du har spørsmål eller det er noe du lurer på angående tilsyn og feiing, kan du sende en e-post til feiervesenet@gbr.no eller kontakte en av oss, kontaktinformasjon finner du her.

Feieren – En stolt yrkesgruppe med ny yrkesbetegnelse

Feiere tilhører en yrkesgruppe med lange og stolte tradisjoner. Feierfaget oppstod på 1600-tallet i mange europeiske byer, deriblant Skien. Bakgrunnen var de mange bybrannene, og det faktum at de fleste av disse oppstod på grunn av dårlige fyringsanlegg. Bare i Skien er det registrert 7 bybranner på 16- og 1700-tallet. Den største oppstod trolig i 1777 hvor 172 bygårder, 32 sager og 2 vannmøller gikk tapt mot flammene. 

Tidligere ble feieren sett på som lykkebringere. Å ta på de blanke knappene kunne bringe hell, og om nygifte kunne skue en feier fra kirketrappa etter vielsen, var det et sikkert tegn på et lykkelig og fruktbart ekteskap. Mye av denne myten skyldes trolig feierens kost som var laget av Bjørkeris, et gammelt fruktbarhetssymbol. 

I nyere tid har tilsyn og informasjon-/veiledningsarbeid blitt en vel så viktig del av jobben til feieren som feiing. I 2020 fikk derfor feieren en ny betegnelse, nemlig brannforebygger.

Boligtilsyn

Boligtilsyn

I tillegg til å feie, besøker også feieren/brannforebyggeren alle hus med piper og ildsteder (peis og ovn) for å sjekke at disse er i orden. Under et slik boligtilsyn gir vi også informasjon om...

les mer
Feiing

Feiing

En skorstein som er full av sot og/eller bek gir dårligere trekk og øker faren for brann i skorsteinen. Feiing av skorsteinen din er en lovbestemt tjeneste. I utgangspunktet vil feiing utføres...

les mer
Rehabilitering av skorstein

Rehabilitering av skorstein

Skorsteinen blir utsatt for store påkjenninger fra fyring, vær og vind, og på samme måte som andre bygningsinstallasjoner har også den behov for oppgradering. Har du fått beskjed om å rehabilitere...

les mer
Riktig fyring

Riktig fyring

Det er mange som bruker ildstedet sitt til oppvarming og kos innendørs. Det er trygt å gjøre, men husk at risikoen for brann øker om du er uforsiktig eller fyrer feil. Fyring med fast brensel krever...

les mer
Nytt ildsted eller ny skorstein

Nytt ildsted eller ny skorstein

For å unngå pipebrann, og i verste fall brann i boligen, er det viktig at skorstein og ildsted er montert riktig.   Her finner du informasjon om lover og regler som gjelder når du skal montere...

les mer