Her finner du oss

Nedenfor finner du oversikt og informasjon om våre seks brannstasjoner. Om du skal besøke oss, må du gjøre en avtale. Navn og kontaktinformasjon finner du her

Bamble brannstasjon (Grasmyr) – Nordbyveien 1, 3961 Stathelle
Drangedal brannstasjon (Prestestranda) – Gudbrandsveien 24, 3750 Drangedal
Kragerø brannstasjon (sentrum) – Fermannsbakken 3, 3770 Kragerø
Porsgrunn brannstasjon (Herøya) – Hydrovegen 53, 3936 Porsgrunn
Skien brannstasjon (Myren) – Skotfossvegen 27, 3720 Skien
Sandøya brannstasjon (Sandøya) – Søndre Maiensveg 35, 3950 Brevik

Mer informasjon om våre brannstasjoner:

Bamble brannstasjon

Beliggenhet: Grasmyr på Stathelle

Adresse:  Nordbyveien 1, 3961 Stathelle

Kontaktinformasjon: 
Stasjonsansvarlig: Henning Rogn, tlf. 913 65 074henning.rogn@gbr.no
Utrykningsleder på vakt: tlf. 480 08 960

Bemanning:
Stasjonen er døgnbemannet med en normalbemanning på 5 mannskap og minimum 4.

Utstyr:
Stasjonen har 2 mannskapsbiler, en stigebil, en tankbil og tre mindre kjøretøy som alle er i beredskap. I tillegg har vi godt med båtressurser i Bamble. Vi har en større båt under planlegging/bestilling. Denne skal plasseres på egen brygge i Bunesbukta ved Croftholmen.

Drangedal brannstasjon

Beliggenhet: Prestestranda / Drangedal sentrum

Adresse: Gudbrandsveien 24, 3750 Drangedal

Kontaktinformasjon: 
Stasjonsleder:  Torbjørn Aabøe Øygarden, tlf. 977 55 735 | torbjorn.oygarden@gbr.no
Utrykningsleder på vakt: tlf. 970 27 609

Bemanning: 
Stasjonen er til daglig (på dagtid) benyttet av stasjonsleder og 2 brannforebyggere/feiere.
2 mann er tilknyttet på fast 4-delt ukesvakt (5 min. responstid), resten (15 deltidsmannskap) møter når de har mulighet.

Utstyr:
1 mannskapsbil, 1 tankbil (ny i 2024), 1 røykdykkerbil, 2 kjippbiler og 1 bil til brannforebyggerne, samt 2 stk. båter, ATV 6×6 m/henger, en stk. ferdig rigget brann/skogbrann henger, overflateredningsutstyr, jordingsutstyr for hendelser ved sørlandsbanen.

Kragerø brannstasjon

Beliggenhet: Kragerø sentrum

Adresse:  Fermannsbakken 3, 3770 Kragerø

Kontaktinformasjon: 
Stasjonsleder: Torbjørn Aabøe Øygarden, tlf. 977 55 735torbjorn.oygarden@gbr.no
Utrykningsleder på vakt: tlf. 992 05 786

Bemanning:
Stasjonen er døgnbemannet med to mannskap. I tillegg er det to mannskap på hjemmevakt.

Utstyr:
Mannskapsbil, lift, tankbil, ATV, båt

Porsgrunn brannstasjon

Beliggenhet: Herøya industripark

Adresse:  Hydrovegen 53, 3936 Porsgrunn

Kontaktinformasjon: 
Stasjonsleder: Stian Frislie, tlf. 41789760stian.frislie@gbr.no
Utrykningsleder på vakt: tlf. 905 63 398

Bemanning:
Stasjonen er døgnbemannet med en minimumsbemanning på 6 mannskap. Samlokalisert med ambulansetjenesten, som har to døgnbemannede biler, og Avarn security, som har betjent vaktsentral og 4 mannskap kasernert for industriberedskap.

Utstyr:
2 mannskapsbiler, en lift, en tankbil, krokbil for IUA,  båt på hengerog flere mindre kjøretøy som er i beredskap. Stasjonen har i tillegg skinnegående UTV for jernbane, samt drone og godkjente dronepiloter.

Skien brannstasjon

Foto: Tom Riis

Beliggenhet: Myren

Adresse:  Skotfossvegen 27, 3720 Skien

Kontaktinformasjon: 
Stasjonsleder: Katrine Ånestad, tlf. 91752627katrine.anestad@gbr.no
Utrykningsleder på vakt: tlf. 977 83 992
Ringesløyfe beredskapsavdelingen: tlf. 941 74 918

Bemanning:
Stasjonen er døgnbemannet med en minimumsbemanning på 7 mannskap.

Utstyr:
2 mannskapsbiler, en lift, en stigebil, to tankbiler, en skogbrannbil, en liten båt, en ATV og flere mindre kjøretøy som er i beredskap.
Stasjonen har spesialutstyr som bil for restverdiredning, undervannsdrone (ROV) samt skogbrannhenger og ATV for skogbranntropper.

Sandøya brannstasjon

Beliggenhet: Breistranda, øst for molo

Adresse: Søndre Maiensveg 35, 3950 Brevik

Bemanning:
Deltidsansatte brannkonstabler uten fast vaktplan.

Utstyr:
Brannstyrken på Sandøya er utstyrt med en «fremskutt enhet», det vil si en mindre bil med høyeffektivt slokkesystem, samt en ATV. I tillegg er brannstasjonen utstyrt med to hengere fulle av brannutstyr.

Sandøya brannstasjon har også en førstehjelpsbil, som disponeres av Sandøya førstehjelpslag. Sandøya førstehjelpslag er et privat initiativ som uten kostnader får disponere Sandøya brannstasjon.