Både brannstasjonen i Bamble og Østre Agder Brannvesen sin stasjon i Gjerstad bistod da Kragerø brannstasjon torsdag formiddag fikk melding om at barnehagen på Kalstad stod i brann. 

Kragerø-mannskapet var raskt på plass, men ønsket bistand i den uoversiktelige brannen. 

-Dette viser at tilgangen til flere ressurser gir oss muligheter –  og gjør at man stiller sterkt i slike situasjoner, forteller Anne Lise Lønne, innsatsleder brann i Kragerø.

Gjerstad sine mannskaper ble raskt rekvirert da de var kun ti minutter unna, og kort tid senere ønsket også innsatsleder Lønne at Bamble skulle komme da situasjonen var noe uoversiktlig på det tidspunktet. Det var knyttet usikkerhet til spredning, og innsatsleder så fordelen av å kunne innhente ekstra bistand fra brannstasjonene i nabokommunene. Begge de tilhørende kommunene bistod med hver sin brannbil.

Kragerø brannstasjon har to døgnkasernerte mannskap og to på hjemmevakt. 

-Nå er både Gjerstad brannstasjon og Bamble brannstasjon dimittert – og vi holder på med etterslukking. Bamble er backup per nå denne ettermiddagen om situasjonen endrer seg, forteller Lønne.

GBR sine mannskaper fra Kragerø og Bamble – samt Gjerstad brannvesen ved Østre Agder Brannvesen bistod i innsatsen for å slukke barnehagen i Kragerø torsdag formiddag. Foto: Gbr.no

Til tross for rask respons og godt samarbeid på tvers av interkommunale grenser, stod ikke barnehagen til å redde. 

-Barnehagen er dessverre totalskadd, men dyktig brannvesen og sømløst og godt samarbeid gjorde at brannen ikke spredde seg til nærliggende områder og bygninger, avslutter innsatsleder Anne Lise Lønne.