I tillegg til å feie, besøker også feieren/brannforebyggeren alle hus med piper og ildsteder (peis og ovn) for å sjekke at disse er i orden. Under et slik boligtilsyn gir vi også informasjon om brannsikkerhet, samt råd og tips om fyring. Under et boligtilsyn må vi ha tilgang til hele fyringsanlegget (hele pipa, alle ildsteder, røykrør, feieluke og sotluke)

Et boligtilsyn blir varslet god tid i forveien via en SMS.

Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, eventuelt avtale med en person som kjenner boligen godt.

Har du dokumentasjon på ildsted/skorstein skal dette fremlegges. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, vil vi kontrollere at feilene er utbedret.

 

Dette må du gjøre før vi kommer:

 • Sørge for at eier eller eiers stedfortreder er tilstede
 • Ha stige tilgengelig (for evt. inspisering av skorstein over tak)
 • Tømme sotluke
 • Sørge for tilgang til hele skorsteinens lengde og alle påmonterte ildsteder
 • Slukke ildstedet i god tid før vi kommer

Dette ser vi etter under tilsynet:

 • at ildstedet og skorstein har synlige feil eller mangler
 • om ildsted er montert riktig i henhold til monteringsveiledningen
 • om avstandskrav er ivaretatt for hele fyringsanlegget
 • at det er tilrettelagt for sikker og god adkomst for kontroll og feiing
 • om det er behov for feiing
 • at røykvarsling er ivaretatt
 • at boligen er utstyrt med slukkerutstyr
 • rømningsveier
 • om det er andre ting som øker sannsynligheten for eller konsekvensene ved brann