Feieren har tilsyn på alle boliger med registrerte fyringsanlegg. Her blir det gjort en faglig vurdering av fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten. Ved avvik på fyringsanlegg vil eier motta en tilsynsrapport i etterkant av tilsynet.

Forberedelser før tilsyn

  • Eier eller eiers representant må være tilstede
  • Fjerne sot fra sotluke (luka på bunn av pipa)
  • Tilgang til hele fyringsanlegget (hele pipa, alle ildsteder, røykrør, feieluke og sotluke)

Under tilsynet vil det også bli gitt informasjon om fyringsteknikk, generell brannsikkerhet og en gjennomgang av røykvarslere, brannslokkingsapparat og rømningsveier.