Feieren har tilsyn på alle boliger med registrerte fyringsanlegg. Her blir det gjort en faglig vurdering av fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten. Ved avvik på fyringsanlegg vil eier motta en tilsynsrapport i etterkant av tilsynet.

Forberedelser før tilsyn

  • Eier eller eiers representant må være tilstede
  • Fjerne sot fra sotluke (luka på bunn av pipa)
  • Tilgang til hele fyringsanlegget (hele pipa, alle ildsteder, røykrør, feieluke og sotluke)

Under tilsynet vil det også bli gitt informasjon om fyringsteknikk, generell brannsikkerhet og en gjennomgang av røykvarslere, brannslokkingsapparat og rømningsveier.

Installasjon, endring eller fjerning av ildsted

Et ildsted kan være en ovn, peis eller peisovn for lokal oppvarming. Installasjon, endring eller fjerning av et ildsted er ikke søknadspliktig, men du må alltid sende melding til Grenland brann og redning. Utfylt meldeskjema sendes elektronisk til feiervesenet@gbr.no.

Melding-om-nyinstallasjon-av-ildsted.FLF_Last ned