Øvelse gjør mester! Det gjelder også ved brann. Ved å sette brannsikkerhet på dagsorden kan du og dine bli bedre sikret og være bedre forberedt til å håndtere det utenkelige.

Hvert år omkommer det flere titalls mennesker i brann. De fleste omkommer i sin egen bolig. I barnehager, på skoler, i forsamlingslokaler og på arbeidsplasser er det vanlig å gjennomføre brannøvelser. I eget hjem, hvor de fleste omkommer, er det langt mer uvanlig. Undersøkelser viser at bare 1 av 10 har gjennomført brannøvelse hjemme i løpet av det siste året. Selv blant barnefamilier er andelen lav. Vi oppfordrer alle, og spesielt barnefamilier, til å gjennomføre en brannøvelse hjemme.
En brannøvelse kan hjelpe dere å avdekke brannfarlige forhold og gjøre dere tryggere og bedre forberedt neste gang røykvarsleren piper.


Nyttige tips til brannøvelsen

 • Prat om brann og brannsikkerhet
  Hvordan kan dere unngå at det begynner å brenne? Og hva gjør dere hvis røykvarsleren uler eller dere oppdager brann?
 • Bli enige om hvem som gjør hva hvis det oppstår brann
  Det kan være lurt å lage en egen branninstruks som beskriver hva dere gjør ved brann eller dersom brannalarmen utløses. Se forslag lenger ned på siden.
 • Sjekk at røykvarsleren høres godt i boligen, og spesielt på soverommene
  Husk at flere seriekoblede røykvarslere er mye bedre enn en eller to enkeltstående.
 • Sørg for at alle vet hvor slokkeutstyret er plassert og hvordan det fungerer
  Dette gjelder ikke mindre barn.
 • Prøv ut hvordan dere kan evakuere fra huset, og spesielt fra soverommene
  Kontroller at rømningsveiene er ryddige og lett tilgjengelige og at dører og vinduer lett lar seg åpne fra innsiden. Vurder om det er behov for ekstra hjelpemidler som rømningsstige eller lignende.
  Bor du/dere i enebolig eller rekkehus er hovedregelen at du/dere skal komme der ut og i sikkerhet ved brann. Bor du/dere i bygård eller blokk, kan det være tryggere å bli i leiligheten hvis korridoren eller trapperommet er fylt av røyk.
 • Lær nødnumrene: 110 (brann), 112 (politi), 113 (sykebil) og 116 117 (legevakt).
 • Avtal et fast møtested utenfor boligen
  F.eks. ved flaggstanga, ved epletreet eller et annet sted som er enkelt å huske.
 • Husk å evaluere brannøvelsen.
  Det er ofte under evalueringen man finner gode tiltak.
 • Gjennomfør brannøvelse regelmessig, gjerne to ganger i året
  Husk at viktig ting må gjentas for å sitte. Øvelse gjør mester!

Barn i familien?

 • Husk at brann kan være en skremmende opplevelse, og mange barn kan bli redde av å snakke om det. Hensikten med brannøvelser er ikke å skremme barna, men lære dem hva som er viktig å tenke på. Det er viktig at foreldre framstår som trygge, og det kan være en god ide å gjennomføre brannøvelsen som en lek uten altfor mye alvor. Kanskje brannøvelsen kan bli en morsom aktivitet for hele familien?
 • Noen barn kan finne på å gjemme seg, f.eks. under senga, inni et skap eller lignende hvis det oppstår brann. Det er viktig å snakke om dette.
 • For noen barn kan lighter eller fyrstikker være spennende. Det er bedre at de får prøve seg under trygge forhold, enn at de prøver for seg selv.
 • Det er mange informative og morsomme filmer om brannøvelser på internett, for eksempel:

Hjemmets egen branninstruks

En branninstruks er en oppskrift på hva man skal gjøre hvis det blir brann. Branninstruksen må enkelte beskrive hva man skal gjøre ved brann og hvor man skal møtes dersom man må rømme fra huset. Møtestedet må være enkelt å huske, f.eks. «ved sandkassa», «i oppkjørselen», «ved flaggstanga» eller lignende. Tilpass gjerne branninstruksen etter barnas alder og modenhet. Branninstruksen bør prøves ut i en brannøvelse slik at den kan justeres eller gjøres tydeligere. Her er et eksempel på en enkel branninstruks:

SMÅ BARN:
Si fra til en voksen eller rop «BRANN – BRANN» så høyt du kan
Finn en voksen eller vent på rommet ditt til noen kommer og henter deg. IKKE GJEM DEG!
Gå til MØTESTEDET sammen med en voksen
Husk at alle ting kan erstattes, men ikke mennesker

STØRRE BARN:
Si fra til en voksen eller rop «BRANN – BRANN» så høyt du kan
Hvis du har tid, lukk dører og vinduer
Kom deg kjapt ut, hjelp andre hvis det trengs.
Gå til avtalt møtested
Ring brannvesenet på nødnummeret 1-1-0

VOKSNE:
Varsle alle som oppholder seg i boligen
Hvis du har tid, lukk dører og vinduer
Pass på at alle kommer seg ut og møter på møtestedet
Ring brannvesenet på nødnummeret 1-1-0
Hvis brannen er liten så kan du forsøke å slokke. Men ta ingen sjanser
Ta i mot brannvesenet når de kommer