For å gi plass til ny E18 gjennom Porsgrunn må dessverre Lillegården barnehjem (og senere Lillegården kompetansesenter) jevnes med jorden. Grenland brann og redning påtok seg oppgaven med å rive byggene i form av nedbrenningsøvelser. Disse øvelsene ble gjennomført 8. og 9. mars.

Lillegården barnehjem var i drift i første halvdel av 1900-tallet og var omstridt på grunn av dårlige forhold for barn og det mange karakteriserer som omsorgssvikt. Senere ble bygningene gjort om til spesialpedagogisk kompetansesenter. De siste årene har det ikke vært drift i byggene, og nå er de altså jevnet med jorden.

Rivning av bygninger i form av nedbrenning gir brannvesenet og våre samarbeidspartnere unike muligheter til å gjennomføre realistiske øvelser innen taktikk, ledelse og kommunikasjon, brannutvikling, slokkemetoder, slokkemidler, vannlevering samt mye mer. Under de to dagene vi var på Lillegården hadde vi god hjelp fra våre kollegaer i Telemark Sivilforsvarsdistrikt som sikret vann fra Herregårdsbekken ved hjelp av flinke folk, pumpemateriell og bortimot en kilometer med slanger.

Under er det noen bilder fra øvelsen.