Grenland brann og redning vil i perioden fra 18. september til 30. september brenne ned 15 hytter ved Frier Vest i Bamble (Asdalstrand 189 – 215). Det vil være aktivitet i området fra ca. 0730 om morgenen og utover ettermiddagen. Til tider kan det forekomme stor røykutvikling i området som vil være synlig på lang avstand.

Frier Vest Holding AS har gitt oss oppdraget med å fjerne 15 hytter og annekser for å gi plass til utvidelse av havneanlegget på Frier Vest. Byggene skal rives i form av nedbrenningsøvelser for brannmannskapene våre. Vi har fått tillatelse fra miljøvernmyndighetene, og alle byggene har gjennomgått en forskriftsmessig miljøsanering før de brennes for å minske forurensningen.

Disse nedbrenningsøvelsene vil gi ca. 120 brannmannskaper i Grenland virkelighetsnær trening innen røykdykking, brannslukking, kommunikasjon, vannlevering og belastningsarbeid, og vil gjøre oss ennå bedre forberedt til å håndtere branner og redde liv.