For mange er camping synonymt med hygge og glede. Men husk at brann og andre uønskede hendelser også kan oppstå i campingvogna, i bobilen eller i teltet. I dette innlegget kan du lese om hvordan du kan forebygge brann og være forberedt dersom det oppstår brann.

 • Alle campingvogner og bobiler skal ha ett pulverapparat på minimum 2 kg! Men husk at et pulverapparat på 6 kg har betydelig større slokkeeffekt. Husk også på god innfesting av brannslokningsapparatet slik at ikke skader noen eller noe ved kraftig oppbremsing eller kollisjon.
 • Det er påbudt med røykvarsler i alle campingvogner og bobiler! Bytt batteri og test at røykvarsleren fungerer før sesongen. I telt kan du bruke en reiserøykvarsler. Ha en kniv lett tilgjengelig i teltet så du raskt kan skjære deg ut hvis det begynner å brenne.
 • Alternativt slokkemiddel kan være lurt! Invester gjerne i et brannteppe i tillegg til brannslokningsapparatet. Det tar liten plass og kveler effektivt mindre flammer.
 • Hold minst 3 meter avstand på campingplassen! Husk at brann i campingvogner, bobiler og telt sprer seg kjapt. Følg de retningslinjer som gjelder for campingplassen.  Normalt skal det være 3 meter avstand mellom hver enhet. For mer permanente installasjoner som terrasser, «spikertelt» og lignende kan bestemmelser fra plan- og bygningsloven gjelde. Dette er beskrevet i campingplassens regler.  
 • Pass på grillen! Grill, kokeapparater og lignende bør stå med god avstand fra teltduken. og andre brennbare overflater. Grillen blir svært varm og kan sette fyr på både veggen, teltduken eller underlaget.
 • Ved bruk av engangsgrill skal denne plasseres stødig på et ubrennbart underlag. Pass på at engangsgrillen er slokket og avkjølt før den kastes i grillkasse ment for brukte engangsgriller.
 • Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer! Bruker du gass inne i campingvognen eller bobilen bør du ha gassdeteksjon. Husk at propan er tyngre enn luft så det er viktig at du følger monteringsanvisningen nøye.
 • Sørg for at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand! Pass særlig på at ledninger ikke er skadet. Påse at mus og andre gnagere ikke gjør skade under vinterlagring.
 • Bruk godkjente varmeovner som er beregnet for camping.
 • Vær forsiktig med rødsprit eller annen brennbar væske!
 • Tenk etter, før det skjer! Ved å vurdere og snakke om brann og andre uønskede hendelser minsker du risikoen og øker sjansen for å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge hvis det utenkelige skjer.

For ytterligere informasjon om sikkerhet på campingplasser anbefaler vi hjemmesiden til Norsk brannvernforening om brannsikker camping.

Ny forskrift om brannsikkerhet på campingplasser

1.mars 2022 kom nye krav til avstand mellom campingenheter og parsellinndeling av campingplasser for å bedre sikkerheten. Nå har avstandskravet blitt fire meter.

De nye reglene for brannsikkerhet på campingplasser er lagt inn som et eget ledd i byggteknisk forskrift (TEK 17). Campingenhet er definert som campingvogn, bobil, villavogn, husvogn o.l. med tilhørende telt, fortelt, spikertelt, terrasse, levegg og lignende byggverk.

Om parseller heter det at campingplasser skal deles opp i parseller med et grunnareal på maksimalt 1 200 kvadratmeter. Mellom parsellene skal det etableres branngater med en bredde på minimum 8 meter.

Reglene får ikke tilbakevirkende kraft. Campingenheter som er plassert i tråd med regelverket som gjaldt før 1. mars 2022, kan fortsette å stå slik de er etter forskriftsendringen. Disse vil måtte rette seg etter de nye kravene hvis det iverksettes «nye tiltak». Campingenheter som er etablert og plassert i strid med gamle regelverket, og uten søknad og tillatelse fra kommunen, vil fortsatt være ulovlige etter forskriftsendringen. Dette kan for eksempel gjelde «spikertelt» og andre isolerte fortelt som ikke er omsøkt og som er plassert med 3 meters avstand. Dette er som nevnt «lave byggverk» som skal være omsøkt og plassert med 8 meters avstand etter det gamle regelverket, men med 4 meters avstand etter det nye regelverket.

 Ved tvil om endringene man planlegger på campingplassen utløser nye krav, må man ta kontakt med byggesaksavdelingen i kommunen. Det er kommunene som er bygningsmyndighet og som skal gi veiledning om regelverket i den konkrete saken.