For mange er camping synonymt med hygge og glede. Men husk at brann og andre uønskede hendelser også kan oppstå i campingvogna, i bobilen eller i teltet. Mange uønskede hendelser kan du unngå ved å følge noen enkle råd:

 • Det er påbudt med røykvarsler i alle campingvogner og bobiler! Bytt batteri og test at røykvarsleren fungerer før sesongen. I telt kan du bruke en reiserøykvarsler. Ha en kniv lett tilgjengelig i teltet så du raskt kan skjære deg ut hvis det begynner å brenne.
 • Alle campingvogner og bobiler skal ha ett pulverapparat på minimum 2 kg! Men husk at et pulverapparat på 6 kg har betydelig større slokkeeffekt. Husk også på god innfesting av brannslokningsapparatet slik at ikke skader noen eller noe ved kraftig oppbremsing eller kollisjon.
 • Alternativt slokkemiddel kan være lurt! Invester gjerne i et brannteppe i tillegg til brannslokningsapparatet. Det tar liten plass og kveler effektivt mindre flammer.
 • Hold minst 3 meter avstand på campingplassen! Husk at brann i campingvogner, bobiler og telt sprer seg kjapt. Følg de retningslinjer som gjelder for campingplassen.  Normalt skal det være 3 meter avstand mellom hver enhet. For mer permanente installasjoner som terrasser, «spikertelt» og lignende kan bestemmelser fra plan- og bygningsloven gjelde. Dette er beskrevet i campingplassens regler.  
 • Pass på grillen! Grill, kokeapparater og lignende bør stå med god avstand fra teltduken. og andre brennbare overflater. Grillen blir svært varm og kan sette fyr på både veggen, teltduken eller underlaget.
 • Ved bruk av engangsgrill skal denne plasseres stødig på et ubrennbart underlag. Pass på at engangsgrillen er slokket og avkjølt før den kastes i grillkasse ment for brukte engangsgriller.
 • Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer! Bruker du gass inne i campingvognen eller bobilen bør du ha gassdeteksjon. Husk at propan er tyngre enn luft så det er viktig at du følger monteringsanvisningen nøye.
 • Sørg for at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand! Pass særlig på at ledninger ikke er skadet. Påse at mus og andre gnagere ikke gjør skade under vinterlagring.
 • Bruk godkjente varmeovner som er beregnet for camping.
 • Vær forsiktig med rødsprit eller annen brennbar væske!
 • Tenk etter, før det skjer! Ved å vurdere og snakke om brann og andre uønskede hendelser minsker du risikoen og øker sjansen for å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge hvis det utenkelige skjer.

For ytterligere informasjon om sikkerhet på campingplasser anbefaler vi hjemmesiden til Norsk brannvernforening om brannsikker camping.

Ny forskrift om brannsikkerhet på campingplasser

Om alt går etter planen vil nye krav til brannsikkerhet på campingplasser tre i kraft fra 1. januar 2022 og dermed være klare til campingsesongen neste år. Ny forskrift vil styrke brannsikkerheten og forenkle reglene for campingnæringen, blant annet i forhold til avstand, parsellinndeling og branngater. Les mer på https://brannvernforeningen.no/nyheter/2021/04/okt-brannsikkerhet-pa-campingplasser/.