På jobb for et tryggere nærmiljø!

Disse seks ordene er visjonen til Grenland brann og redning. Befolkningen er generelt mer bekymret i en litt mer usikker hverdag. Vi har en pågående pandemi, det er krig i Ukraina og våre naboland melder seg nå inn i Nato-alliansen. Alt dette gjør oss mer opptatt av samfunnssikkerhet og hver enkelt av oss er mer i «beredskap». Grenland er absolutt en risikoregion med blant annet mye industri og tilhørende sjøtransport med ulik last.

Samfunnet og utviklingen endrer seg hyppigere enn før og det samme gjelder også risikoen rundt oss. Jeg lærte av en tidligere rådmann at «stillstand er farlig». Akkurat det har jeg tenkt mye på, også innenfor samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet. Uten de helt store overskriftene har politikerne valgt å slå sammen brann- og redningstjenesten for 6 kommuner i «stor»-Grenland (Bamble, Porsgrunn, Skien, Kragerø, Drangedal og Siljan). Sammenslåinger og mer robuste enheter har nesten blitt skjellsord. Det er viktig å presisere at sammenslåingen av brannvesenet ikke betyr sentralisering av tjenestene og brannstasjon-lokaliseringene skal hovedsakelig bestå. I våre forskrifter er det krav til responstider og i tillegg bygges det ny brannstasjon i Bamble som skal inneha ulike fellesfunksjoner samt dekke søndre del av Porsgrunn kommune.

Så hvorfor slå sammen alle disse brann- og redningstjenestene for kommunene? Svaret er enkelt, den nødstilte skal få fortest mulig bistand i et nødstilfelle. Det betyr også at tjenesten vi yter må være profesjonell, noen ganger spesialisert og ikke minst kompetent. Evalueringer etter store og ekstraordinære hendelser peker nettopp på at disse utfordringene løses best i felleskap fremfor hver for oss selv. Jeg kan fint understøtte disse påstandene. Nettopp fordi jeg ser at vi dyrker ulikheter fremfor likheter når vi er hver for oss. I brann og redning teller ofte hvert sekund. Det betyr at ressursene må finne hverandre og vi må være samordnet i forkant av hendelser. Med 190 ansatte og ansvaret for ca. 120.000 innbyggere blir Grenland brann og redning et av landets mest slagkraftige brannvesen. Blant de 10 største brannvesenene i Norge, noe som gir oss handlingsrom til å løse fremtidas utfordringer og sørge for at befolkningen føler på trygghet og god beredskap.

Det er nå desember med jul og nyttår, måneden vi har flest utrykninger i løpet av året. Jeg har avslutningsvis tre viktig råd; ha fungerende røykvarsler, lett tilgjengelig slukkeutstyr og frie rømningsveier😊

Ja, vi har alltid samarbeidet godt på tvers av kommunene, og vi sikter nå på og bli enda bedre, og vi tror dette løses best sammen. Vi spiller på samme lag, men med samme drakt og mot samme mål. Det er noe med det at løfter vi sammen blir det halvparten så tungt. Lokaldemokratiet og våre beslutningstagere får ofte pes for sine avgjørelser. Et tett samarbeid innenfor brann, redning og samfunnssikkerhet er en beslutning bygget på faglighet og med bakgrunn i utviklingen og endringene vi lever i. Jeg vil understreke at «stor»-Grenland er et trygt sted å bo med god beredskap og korte responstider, mye ressurser og kommuner som har bevist at de kan håndtere beredskapshendelser.

God jul og godt nyttår

Morten Meen Gallefos
Brann- og redningssjef
Grenland brann og redning IKS