Grenland brann og redning er selvfølgelig med i den nasjonale kampanjen “Brannvesenets julekalender”. Brannvesenets julekalender er en del av vår satsing mot barn og unge hvor formålet er å skape gode holdninger til brannvern og sikkerhet tidlig i livet.

Kampanjen består av brannvernopplæring og utdeling av adventskalendere med nyttig informasjon, morsomme filmer og flotte premier. Kampanjen er helt frivillig for skolene, men vi er sikre på at den har brannforebyggende effekt. Skolen trenger ikke å gjøre annet enn å rydde plass til en time om brannforebygging i løpet av uke 48, resten ordner vi. Og når vi har besøkt klassen trenger ikke skolen gjøre mer, men vi vet at mange klasser starter dagen i adventstiden med å se på dagens film om brannsikkerhet.

Vi tilbyr opplegget for alle elever på 4. trinn i uke 48, umiddelbart før eller på selveste 1. desember. Les mer på www.brannvesenetsjulekalender.no.

Kontaktpersoner er Rune Vollen på tlf. 920 10 967 eller Stian Hovinbøle på tlf. 481 57 260. Du kan også sende e-post til forebyggende@gbr.no.