Grenland brann og redning er selvfølgelig med i den nasjonale kampanjen «Brannvesenets julekalender». Kampanjen består av brannvernopplæring og utdeling av adventskalendere med nyttig informasjon, morsomme filmer og flotte premier. Vi tilbyr opplegget for alle elever på 4. trinn i uke 48, umiddelbart før eller på selveste 1. desember.

Kampanjen er helt frivillig for skolene og trenger ikke følges opp etter at vi har besøkt klassen, men mange klasser starter dagen i adventstiden med å se på dagens film om brannsikkerhet.

Les mer på www.brannvesenetsjulekalender.no.

Brannvesenets julekalender er en del av vår satsing mot barn og unge hvor formålet er å skape gode holdninger til brannvern og sikkerhet tidlig i livet. Kontaktpersoner er Stian Hovinbøle på tlf. 481 57 260 eller Pål Årseth på tlf. 913 65 013. Du kan også sende e-post til forebyggende@gbr.no.