Grenland brann og redning er selvfølgelig med i den nasjonale kampanjen «Brannvesenets julekalender». Kampanjen består av brannvernopplæring og utdeling av adventskalendere med nyttig informasjon, morsomme filmer og flotte premier. Vi tilbyr opplegget for alle elever på 4. trinn, og vi håper på stor interesse fra skolene også i år. Opplæring og utdeling av kalendere vil foregå første halvdel av uke 48, altså umiddelbart før eller på selveste 1. desember.

Kampanjen er helt frivillig for skolene og trenger ikke følges opp etter at vi har besøkt klassen, men mange klasser starter dagen med å se på dagens film om brannsikkerhet.

Les mer på www.brannvesenetsjulekalender.no.

Brannvesenets julekalender er en del av vår satsing mot barn og unge hvor formålet er å skape gode holdninger til brannvern og sikkerhet tidlig i livet. Vi ønsker derfor sterkt at alle elever får anledning til å være med. Skolene vil få invitasjon fra oss i uke 42. Har du spørsmål kan du kontakte Stian Hovinbøle på tlf. 481 57 260 eller Pål Årseth på tlf. 913 65 013. Du kan også sende e-post til forebyggende@gbr.no.