I de fleste hus og hytter oppbevares og brukes det brannfarlig gass og små gassbeholdere. Bruk av gass er normalt sett trygt, men potensialet for brann, eksplosjon og andre ulykker er absolutt tilsted. I dette innlegget forteller vi deg hvordan du kan oppbevare og bruke gass på en trygg måte.

Oppbevaring

I en boenhet kan du oppbevare 55 liter brannfarlig gass. Det tilsvarer to stk. 11 kgs beholdere med propan. I tillegg kan du oppbevare inntil 10 liter brannfarlig væske som for eksempel bensin og rødsprit.

I utvendig bod, garasje eller lignende kan det maksimalt oppbevares 90 liter brannfarlig gass og 50 liter brannfarlig væske.

Propanflasker skal alltid stå oppreist. Den er nemlig utstyrt med en sikkerhetsventil som åpner dersom trykket inne i flasken blir for høyt. På den måten hindrer man at flasken eksploderer hvis den utsettes for brann eller annen varmepåvirkning. Sikkerhetsventilen fungerer bare etter hensikten hvis beholderen står oppreist.

Verken store eller små gassbeholdere skal oppbevares i kjeller eller under bakkenivå. Gassen er tyngre enn luft. Hvis gass lekker ut under bakkenivå eller på et sted uten skikkelig lufting, vil den samle seg langs gulvet. Da skal det bare en liten gnist til før gassen tar fyr og eksploderer.

 

Oppbevaring av gassbeholdere

  • Gassbeholdere skal oppbevares stående og sikres mot å velte.
  • Brannfarlig gass skal lagres på et luftig sted.
  • Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller eller på loft
  • Oppbevaring i garasjen eller en utvendig bod med god ventilasjon er lurt.

Bruk av flyttbare gassovner

Flyttbare gassovner er svært effektive og produserer mye varme. Pass derfor på at de har god avstand til brennbare materialer.

Gassdrevne ovner produserer varme ved at de forbrenner propan. Avgassen består primært av karbondioksid og vanndamp. Dersom gassovnen ikke har eksosavtrekk ut til friluft, eller dersom ventilasjonen i rommet er dårlig, vil luften gradvis bli dårligere. Da kan andre gasser dannes, deriblant den livsfarlige gassen karbonmonoksid, ofte kalt kullos.

Skal du bruke en flyttbar gassovn må du derfor huske å ha god ventilasjon slik at den dårlige luften byttes ut. Og husk for all del å unngå bruk av flyttbare gassovner når du sover.

Flyttbare gassovner har sikkerhetsfunksjoner. Mest vanlig er veltesikring og sikring som slår av gassen dersom CO2-/kullosnivået blir for høyt. Merk at apparater som ikke er beregnet for oppvarming innendørs normalt ikke har disse sikkerhetsfunksjonene. Eksempler på dette kan være gassbluss, primuser og terrassevarmere.

Les alltid bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene fra produsenten. Det er viktig å være helt sikker på at den flyttbare gassovnen er egnet for innendørs bruk.

Bruk av små gassbeholdere

Gassbluss, primus, skibrenner, spraybokser og andre små gassbeholdere bør bare brukes utendørs. Det reduserer sjansen for brann og eksplosjon.

Slike små gassbeholdere inneholder brannfarlige gasser som propan, butan og liknende. Hvis det blir lekkasje, vil gassen sive ut og kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig.

Spraybokser som inneholder gass som drivmiddel (aerosolbeholdere) bør ikke brukes i nærheten av åpen ild, gnister, varme overflater eller lignende.

Gassbeholdere må leveres som farlig avfall. Hvis du kaster gassbeholdere i restavfallet kan det føre til eksplosjon og brann under avfallshåndteringen.