branntips.no

branntips.no

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra?  En av våre viktigste oppgaver er å forebygge brann, og du kan hjelpe oss! branntips.no gjør det enkelt å melde fra om bekymringsfulle forhold. Du må...
Trygg hjemme

Trygg hjemme

Grenland brann og redning jobber aktivt med brannsikring hos personer som er mer utsatt for brann og har økt risiko for å omkomme i brann sammenlignet med den øvrige befolkningen. Satsingen kalles «Trygg hjemme», og hensikten er å optimalisere brannsikkerheten hos...