Trygg hjemme

Trygg hjemme

Grenland brann og redning jobber aktivt med brannsikring hos personer som er mer utsatt for brann og har økt risiko for å omkomme i brann sammenlignet med den øvrige befolkningen. Satsingen kalles «Trygg hjemme», og hensikten er å optimalisere brannsikkerheten hos...