Ønsker du å melde fra om et brannfarlig forhold?

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Vi vil gjerne ha beskjed, og branntips.no gjør det enkelt for deg å melde fra. Din bekymringsmelding blir gjennom denne nasjonale nettløsningen sendt til...

Les om brannskader

Brannskader er svært smertefullt og kan føre til store permanente lidelser, både fysisk og psykisk. Ved å fokusere på forebygging og rask og riktig behandling kan du unngå brannskader eller redusere skadeomfanget. Prosjektet Sky ilden retter fokus...