Farlige produkter

Av og til avdekkes det feil og mangler på produkter som selges i Norge. Mange av disse kan potensielt forårsake skade på deg eller miljøet rundt deg. For å gjøre det lettere for deg som forbruker å finne ut av om et produkt er trygt eller farlig, har norske...