Selv om Norge er et trygt og stabilt land, bør også vi være forberedt på å miste for eksempel strøm eller vann i en periode. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppfordrer alle husstander til å være rustet til å klare seg selv i minst tre døgn, slik at myndighetene kan prioritere å hjelpe sårbare mennesker i en krisesituasjon. Er du forberedt til å takle et strømbrudd i flere dager? Eller hva med bortfall av rent vann i springen og stengte butikker?

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise, er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og informasjon. Hovedutfordringen for de fleste er vann. På sikkerhverdag.no finner du en konkret oppskrift på hvordan du lagrer vann. Her kan du også lese mer om egenberedskap og finne eksempel på et beredskapslager. Les mer om hvordan du kommer i gang med egenberedskap på www.sikkerhverdag.no

I uke 44 ble egenberedskapsuka arrangert. Mange kommuner, sivilforsvarsdistrikter, brannvesen og frivillige organisasjoner over hele landet hadde utstillinger, quiz og stands denne uken for å sette søkelyset på egenberedskap. Her ser dere beredskapsrådgiver Fred Inge sammen med Janniche i Sivilforsvaret og Jon Erik i Grenland brann og redning på egenberedskapsstand på Down Town onsdag 3. november.

I år er det også blitt laget en morsom nettserie om egenberedskap: Beredskapstroppen – avdeling Jordbærstien.