Er du på utkikk etter en meningsfull ekstrajobb? Vi i Grenland brann og redning IKS har kontinuerlig behov for vikarer som kan dekke opp som brannkonstabel ved fravær ved stasjonene våre i Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø. 

Arbeidsoppgavene er sammensatte, med hovedvekt på praktiske oppgaver. Søkeren må være i god fysisk form, være svømmedyktig og ikke ha høydeskrekk eller klaustrofobi. Vi søker etter en person som passer inn i våre verdier «kompetent, engasjert og hjelpsom».

Ekstrahjelpene har vi behov for løpende gjennom hele året når det er sykdom og annet fravær ved vaktlaget. Eventuelle sommerjobber har varighet fra juni til august. Som sommerhjelp vil du inngå i vaktturnus med døgnvakt med 42 t/uke, og du kan i tillegges innkalles til utrykninger på frivakt. Ved behov kan det bli aktuelt med tidligere oppstart, lengre varighet eller sporadiske vakter. 

Det gis selvsagt opplæring i forkant, slik at du blir trygg i jobben som skal gjøres.

Når du søker får du mulighet til å beskrive hvilke stasjoner du ønsker å jobbe ved, samt si noe om hvilke tidspunkt det er aktuelt for deg å jobbe.

For å bli tatt i betraktning på sommerjobbene, må du søke innen 18. februar. Vi starter utvelgelse av kandidater og intervjuer kort tid etter dette.

Aktuelle kandidater til ekstrahjelpjobbene kontaktes fortløpende. Så lenge du står som aktiv søker på denne annonsen er du en potensiell ekstrahjelp for oss. Vi bruker denne listen i hele 2024, og frem til neste utlysning i starten av 2025. Dersom det ikke lenger er aktuelt for deg å være ekstrahjelp hos oss, og du ikke ønsker å bli kontaktet, så sletter/trekker du din søknad fra denne stillingen. Dette gjør du på profilen din i Webcruiter.

Arbeidsoppgaver

 • Praktisk beredskapsarbeid
 • Vedlikeholds- og driftsoppgaver
 • Røykdykker
 • Øvelser
 • Fysisk trening

Listen er ikke uttømmende.

Kvalifikasjoner

 • Fullført og bestått videregående utdanning
 • Minimum 21 år
 • Minimum to års arbeidserfaring
 • Ha god helse (må dokumenteres med helse- og egenerklæring)
 • Ha tilfredsstillende vandel (politiattest må fremlegges før tiltredelse)
 • Alle aktuelle søkere må gjennomgå test angående fysisk form, svømmedyktighet, skikkethet for arbeid i store høyder og trange rom
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Digital kompetanse 
 • Førerkort klasse B
 • For å jobbe i Kragerø må man ha førerkort klasse C og kode 160 (utrykningsførerbevis)

Kan vektlegges:

 • GBR kaller inn frimannskaper ved langvarige og krevende hendelser, og vi ønsker at sommervikarer bor i nærområdet
 • Førerkort klasse C, utrykningskjørerbevis, relevant erfaring/kurs og båtførerbevis

Personlige egenskaper

 • Kompetent til å takle stressende situasjoner, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Du verdsetter stabilitet, og er til å stole på
 • Er engasjert av natur, tar initiativ og ansvar 
 • Har fokus på egenutvikling og evne til å gjennomføre
 • Hjelpsom i alle jobbsituasjoner, like mye utad til befolkningen som innad på vaktlaget

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkere må oppgi minst to referanser.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Om prosessen

Denne utlysningen ligger ute i 2024. Opptaket av sommerhjelpene gjøres i februar/mars. Øvrige ekstrahjelper rekrutteres fortløpende.
Aktuelle kandidater vil altså bli invitert til intervju fortløpende ved behov. Når utlysningen tas bort vil alle søknader og CV’er bli slettet.
Du må selv trekke din søknad dersom du ikke lenger ønsker å bli kontaktet som ekstrahjelp.

Kontaktinformasjon

Katrine Ånestad, Stasjonsleder Skien, 917 52 627

Stian Frislie, Stasjonsleder Porsgrunn, 41789760

Henning Rogn, Stasjonsleder Bamble, 913 65 074

Torbjørn Aabøe Øygarden, Stasjonsleder Kragerø og Drangedal, 977 55 735