I uke 42 og 43 tilbyr Grenland brann og redning brannvernopplæring for alle elever i 9. trinn i Bamble, Drangedal og Porsgrunn. Samtidig med opplæringen gjennomføres det evakueringsøvelse ved de aktuelle skolene. Dette er et ledd i vår satsing mot barn og unge, og vi håper alle ungdomsskolene ønsker å være med.

GBR har vedtatt et helhetlig, tilrettelagt opplegg som følger barna fra barnehage, gjennom barneskolen og ungdomsskolen og videre som unge voksne.