All varsling når feieren kommer skjer elektronisk via SMS. Du vil få en melding på mobilen 2-4 dager før feieren kommer.

I Bamble har vi dessverre ikke SMS varsling pr i dag. Det vil imidlertid komme på plass i nær fremtid, forhåpentligvis før påske 2022. Inntil dette kommer på plass vil beboere i Bamble bli varslet ved hjelp lapp i postkassa. E-post-adressen som står på lappen vil fremdeles fungere, men trenger du å komme i kontakt med feiervesenet kan du nå sende e-post til feiervesenet@gbr.no eller du kan finne kontaktinformasjon til “din” feier her.

Her er en sjekkliste om hva huseier skal gjøre før feieren kommer på besøk.

  • Lukke alle luker, spjeld og ovnsdører for å unngå unødvendig soting
  • sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand
  • det skal ikke fyres i ildstedene før eller under feiingen
  • Feie – sotluker skal være tilgjengelig
  • Sette fram stige for adkomst til tak
  • Varsle alle i bolig at feieren kommer