All varsling når feieren kommer skjer elektronisk via SMS.
Du vil få en melding på mobilen senest 2 dager før feieren kommer.

«Ønsker du å komme i kontakt med feiervesenet, kan du sende e-post til feiervesenet@gbr.no,
eller du kan finne kontaktinformasjon til feier i ditt område her

Her er en sjekkliste over hva huseier skal gjøre før feieren kommer på besøk:

  • lukke alle luker, spjeld og ovnsdører for å unngå unødvendig soting
  • sørge for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand
  • sørge for å ikke fyre i ildstedene før eller under feiingen
  • sørge for at feie-/sotluker er tilgjengelige
  • sette fram stige for adkomst til tak
  • varsle alle i boligen at feieren kommer