All varsling når feieren kommer skjer elektronisk via SMS. Du vil få en melding på mobilen 2-4 dager før feieren kommer.

Her er en sjekkliste om hva huseier skal gjøre før feieren kommer på besøk.

  • Lukke alle luker, spjeld og ovnsdører for å unngå unødvendig soting
  • sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand
  • det skal ikke fyres i ildstedene før eller under feiingen
  • Feie – sotluker skal være tilgjengelig
  • Sette fram stige for adkomst til tak
  • Varsle alle i bolig at feieren kommer