En skorstein som er full av sot og/eller bek gir dårligere trekk og øker faren for brann i skorsteinen. Feiing av skorsteinen din er en lovbestemt tjeneste. I utgangspunktet vil feiing utføres minimum hvert fjerde år, men frekvensen kan ut i fra en faglig vurdering endres. Kriterier som ligger til grunn er type skorstein, mengde sot, ildsted, fyringsmønster, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.

All varsling når feieren kommer skjer elektronisk via SMS. Du vil få en melding på mobilen 2-4 dager før feieren kommer.


Behovsprøvd feiing
I tråd med Forskrift om brannforebygging er Grenland brann og redning sine lovpålagte tjenester om feiing risikobasert.
Det betyr at vi feier ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, mengde sot, ildsted, fyringsmønster, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.


Dette må du gjøre før vi kommer:

 • Slukke ildstedet i god tid før vi kommer.
 • Lukke alle luker, spjeld og ovnsdører for å unngå unødvendig sotskade. Har du åpen peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen.
 • Sette fram stige for adkomst til tak og sørge for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand
 • Sørge for at feie–/sotluker er tilgjengelig
 • Varsle alle i bolig at feieren kommer

Feiing fra tak

 • det skal være montert godkjent sklisikring til adkomststigen og fastmonterte stige trinn på taket fram til skorsteinen
 • er det flere skorsteiner, skal det være montert gangbro mellom dem eller fastmonterte stige trinn til alle skorsteiner
 • hvis skorsteinen er høyere enn 120 centimeter over tak, skal den ha feieluke eller plattform
 • sklisikring, plattform og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen

Feiing fra feieluke

 • feieluken skal være lett tilgjengelig
 • brennbart materiale skal aldri være plassert nærmere enn 30 centimeter fra feieluken

Uttak av sot

 • For at vi skal få fjernet soten må vi ha tilgang til sotluken. Sotluken er plassert nederst på skorsteinen, ofte i kjelleren.
 • Brennbart materiale skal aldri være plassert nærmere enn 30 centimeter fra sotluken.