Mange bygningsbranner starter med at det tar fyr i avfall eller annet brennbart materiale på utsiden av bygningen.. Flere av disse brannene kunne vært unngått ved å holde det ryddig rundt bygningsfasaden og påse at avfall og avfallsbeholdere oppbevares i god avstand fra veggen.

Det er mange årsaken til at det tar fyr i avfall, for eksempel sigarettsneiper, aske, brukte oljefiller, solrefleksjon i glass eller at noen tenner på. Ja, du leste riktig. Hver tiende brann er påsatt, mange med viten og vilje. En søppeldunk nær husveggen kan derfor være en invitasjon. Les mer om håndtering av avfall under Flytt en dunk – unngå brann.

De neste månedene vil brannvesenet ta kontakt med noen av dere som kanskje kan bli offer for brann via søppeldunk eller rot på utsiden.

Bildet på framsiden er fra Friisebrygga 5 i Porsgrunn som i 2016 fikk store skader på grunn av brann i søppelcontainer på utsiden av bygget. Og forrige helg opplevde to butikker i Porsgrunn å få store skader etter brann i et portrom.