Kommuner har beredskaps- og aksjonsplikt ovenfor mindre tilfeller av akutt forurensning der forurenser selv ikke er i stand til å aksjonere eller der forurenser er ukjent. Det har på nasjonalt nivå blitt inngått samarbeid på tvers av kommunegrensene for å håndtere denne plikten, gjennom 32 regionale utvalg. IUA Telemark er ett av disse, og dekker området innenfor de gamle fylkesgrensene til Telemark fylke.

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA Telemark) skal ivareta akutt forurensning fra ulike kjemikalier både på land og sjø/vassdrag.

I Telemark IUA en kjemikalievernbil stasjonert i Porsgrunn, som rykker ut til hendelser der det er behov. I tillegg har IUA etablert deponier/lager med utstyr i Kragerø, Langesund, Porsgrunn og Notodden. IUA Telemark har også droneberedskap, med drone og piloter både på Notodden og i Porsgrunn

Du kan lese mer om IUA her: Bamble kommune – IUA Telemark