I desember fattet kommunestyret i Kragerø det endelige vedtaket om at Kragerø brannvesen skal tilsluttes Grenland brann og redning IKS.

Fra nyttår dekker dermed GBR IKS kommunene Kragerø, Drangedal, Bamble og Porsgrunn med et areal på over 1839 kvadratkilometer og ca. 65.500 innbyggere. Vi vil bestå av 145 ansatte som alle er «på jobb for et tryggere Grenland».

Kragerø brannvesen vil nå bli en del av et stort, robust og slagkraftig brannvesen for regionen. Det er samtidig viktig å forsikre alle om at Kragerø brannstasjon skal bestå og at nærheten til innbyggerne ikke på noe måte skal svekkes.

Vi ønsker Kragerø brannvesen velkommen inn i samarbeidet!

Fra venstre styreleder i GBR IKS Siri Kristin Karlsen, brann- og redningssjef Morten Meen Gallefos og leder av representantskapet, Lillian Elise Esborg Bergene.