– Brannvesenet for deg som bor i Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn.

Grenland brann og redning ble etablert og effektuert 1. januar 2021. Fra nyttår i år ble også Kragerø kommune med i samarbeidet. GBR dekker dermed kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn med et areal på over 1839 kvadratkilometer og ca. 65.500 innbyggere. Vi består av 145 ansatte som alle er «på jobb for et tryggere Grenland».

Selskapet skal sørge for drift av kommunens forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven , herunder håndtering og forbygging av branner og ulykker på land og til sjøs.

Selv om GBR er et stort, robust og slagkraftig brannvesen for hele regionen, så er det viktig å forsikre alle om at nærheten til innbyggerne ikke på noe måte skal svekkes.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på. Klikk her for kontaktinformasjon eller send en e-post til post@gbr.no.

Fra venstre styreleder i GBR IKS Siri Kristin Karlsen, brann- og redningssjef Morten Meen Gallefos og leder av representantskapet, Lillian Elise Esborg Bergene.