Det har Larvik kommune smertelig erfart. I 2019 ble Larvik bibliotek totalskadd i brann. Brannen oppstod da en mann tente på en søppeldunk rett på utsiden av personalinngangen til biblioteket. Nå har tingretten konkludert med at at kommunen selv må ta mye av skylden for tapet, blant annet fordi søppeldunken var plassert umiddelbart inntil bygningen.

Foto: Geir Eriksen, GFOTO

At brannen var påsatt, får ingen betydning. Lagmannsretten mener det ikke er rimelig å redusere avkortningen på grunn av brannstiftelsen, ettersom nettopp brudd på sikkerhetsforskriften om å låse fast søppeldunkene forårsaket skadens store omfang.

Mange bygningsbranner starter med at det tar fyr i papir eller annet brennbart materiale som står for nær ytterveggen. En brann i fasaden kan raskt spre seg inn i selve bygningen og forårsake totalskade. Brann i søppeldunker kan være påtente, men også sigarettsneiper, aske fra ovnen og gamle oljefiller kan starte en brann i søppeldunken din.

Her kan du lese mer om riktig plassering av søppeldunker.